headerafbeelding
  Trajectonderhoud N246-N244 (voor scheepvaart) - donderdag 31 januari 2019  
 
> Trajectonderhoud N246-N244
> Nieuwe planning Prinses Amaliabrug
> Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland
> Overzicht stremmingen
> Voortgang werkzaamheden en planning
> Meer informatie en vragen?
 
 
Trajectonderhoud N246-N244

De uitvoering van het project is nu ongeveer halverwege! In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken. De Prinses Amaliabrug en de Kogerpolderbrug zijn later klaar dan gepland. Provincie Noord-Holland en de aannemer hebben de aanpassing van de planning zo georganiseerd, dat ze niet of nauwelijks leiden tot meer hinder. Ook is gelet op de samenhang met andere projecten in de regio. Deze kunnen gewoon doorgang vinden.

We houden u en anderen graag op de hoogte van de werkzaamheden. Kent u mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur hem door! Dan lezen zij ook het meest recente nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.

 
 
 
Nieuwe planning Prinses Amaliabrug

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) wordt met 20 weken vertraagd, de brug is daardoor eind augustus 2019 klaar. De vertraging van de Prinses Amaliabrug wordt veroorzaakt door een aanpassing van de software die noodzakelijk is om de brug aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard. De ontwikkeling van de aangepaste software kost extra tijd.

Lees verder
Werkzaamheden bij de tijdelijke Beatrixbrug (Foto: Drone-Eye door Ton Lentz)
 
 
 
Kogerpolderbrug 15 weken later klaar dan gepland

De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 klaar. Voor de beroepsvaart levert dat weinig extra hinder op, maar voor de recreatievaart iets meer. De tijdelijke Kogerpolderbrug kan namelijk niet open en dicht, waardoor passerende schepen van mei 2019 t/m februari 2020 te maken krijgen met een maximale doorvaarhoogte van 3,5 meter.

Lees verder
Kogerpolderbrug (Foto: Jorrit Lousberg)
 
 
Overzicht stremmingen

Stremming Tapsloot

08-03-2019
Op vrijdag 8 maart 2019 is de Tapsloot gestremd van 6.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens deze stremmingen verwijdert de aannemer de damwanden.

12-4-2019 tot en met 15-4-2019
Van vrijdag 12-04-2019 22.00 uur tot en met maandagochtend 15-04-2019 6.00 uur is de Tapsloot gestremd. Tijdens deze stremming hijst de aannemer de val van de Prinses Amaliabrug in.

Augustus 2019
Verwijderen van de tijdelijke Prinses Beatrixbrug. De precieze datum wordt nog bepaald.

Stremming vaarweg Kogerpolderbrug

17-06-2019 tot en met 05-07-2019
Om de sloop van de Kogerpolderbrug veilig te laten verlopen, stremmen we de doorvaart voor een periode van 3 weken.

Voor actuele informatie over stremmingen verwijzen wij u naar www.vaarweginformatie.nl.

 
 
 
 
Voortgang werkzaamheden en planning

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van de werkzaamheden van de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug aan. Inmiddels is de tijdelijke brug in gebruik genomen, de sloop van de Beatrixbrug is afgerond en de bouw van de Prinses Amaliabrug is in volle gang.

Lees verder
Plaatsen van zand voor de voorbelasting
 
 
Meer informatie en vragen?

Informatie over het project en maatregelen voor (vaar)verkeer is te vinden op www.InfoN246.nl en via Facebook.
Een actueel overzicht van stremmingen en andere scheepvaartmaatregelen is te vinden op www.vaarweginformatie.nl
Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600 of stuur een e-mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Trajectonderhoud N246 - N244 (Alkmaar) is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Meer informatie via www.infoN246.nl. Volg ons ook via Facebook. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.