Provincie Noord-Holland
 
Header Bereikbaarheid Waterland
Bereikbaarheid Waterland N247
Inleiding

Met deze nieuwsbrief over het project N247 Bereikbaarheid Waterland houden we u op de hoogte van de stand van zaken over de voortgang van het project. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project wil de provincie de doorstroom voor automobilisten en busreizigers verbeteren. Ook de veiligheid voor fietsers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt door het projectteam van de aannemers Combinatie RecoN247 (KWS Infra & Van Hattum en Blankevoort). Zij zijn onder andere druk met het ontwerp en maken de uitvoeringsplannen. Het is een grote klus die zorgvuldig moet gebeuren. Ook bij de provincie is het projectteam zich aan het voorbereiden voor de uitvoerende werkzaamheden. We kijken erg uit naar de eerste schop in de grond door de aannemer.

 
  Inhoud nieuwsbrief  
 

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de voortgang van het project. Daarnaast gaan we in gesprek met een van onze stakeholders: IDA Foundation. We hebben een mijlpaal gevierd: de verleggingswerkzaamheden van de verscheidene kabels en leidingen in polder Katwoude zijn op tijd afgerond. Ook vertellen we meer over het terrein dat we van IDA Foundation hebben gekocht. Dit terrein is door de firma Markus gereed gemaakt voor de start van de bouwwerkzaamheden. Een ecoloog heeft ons advies gegeven over de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat dieren zich vestigen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Tot slot stellen we met trots de omgevingsmanagers van de aannemer aan u voor, fijn voor u als lezer om te weten wie komende jaren aan het werk gaat in uw omgeving. Veel leesplezier!

 
     
 
Afronding werkzaamheden Markus

Bij Het Schouw ligt een zandvlakte. Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden voor project N247 Bereikbaarheid Waterland volop bezig zijn. De provincie gaat kruispunt Het Schouw op de schop nemen. Om dat mogelijk te maken is een terrein aangekocht van de IDA Foundation.

 Lees meer
 
  Samenwerking met IDA-Foundation  
 

De herfst is aangebroken en ik tref Wendy Eggen, CEO, van IDA Foundation. IDA Foundation is een bedrijf dat dicht gelegen is aan de N247. Dankzij hun medewerking kunnen onze plannen voor een bereikbaarder N247 doorgaan. Provincie Noord-Holland (NH) heeft namelijk van dit bedrijf een stuk grond aangekocht, zodat het Shell benzinestation kan verplaatsen naar dit terrein. Dit had nogal wat voeten in de aarde en was best een flinke klus. 

 
     
  Wendy IDA  
 
  Lees meer
 
 
Samenwerkingspartijen trots op mijlpaal

De eerste mijlpaal van het project N247 Bereikbaarheid Waterland is succesvol afgerond. Alle voorbereidende werkzaamheden voor kabels en leidingen waren –helemaal volgens planning – 1 november afgerond. Dat was geen gemakkelijke klus. Diverse partijen met verschillende belangen moesten samenwerken en steeds het gezamenlijke doel centraal stellen. 

 Lees meer
 
  team kws  
  Wij stellen ons graag aan jullie voor!  
 

Aannemer RecoN247 (een combinatie van KWS Infra - Van Hattum en Blankevoort) is verheugd de reconstructie van de N247 te gaan uitvoeren in opdracht van de Provincie Noord Holland. Wij gaan de komende jaren de doorstroming en veiligheid van de N247 verbeteren. Dit gaan wij doen door middel van onze ‘minder hinder’ aanpak, in combinatie met goede en tijdige informatie naar de weggebruikers en omgeving.

 
 
  Lees meer
 
 
   
De provincie Noord-Holland ondersteunt het initiatief Support Your Locals. Doel is het ondersteunen van lokale voedselproducenten, zowel tijdens als na de coronacrisis #supportyourlocalsnl https://t.co/uSBSlxCywQ https://t.co/LgFNyVHiwc
 
 Lees meer  
 
   
&Holland is te gast bij Pearl Boamah (30 jaar). Zij is onze gids in Amsterdam Zuid-Oost. Lees het artikel in ons online magazine om de leukste plekken in Amsterdam Zuid-Oost te ontdekken: https://t.co/MslEiADVZV https://t.co/PFA2PZvKco
 
 Lees meer  
 


 naar @provincienh
Colofon

Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
 
Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl