Provincie Noord-Holland
 
Header brug Ouderkerk
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
  Planning werkzaamheden tot aan de bouwvakvakantie  
 

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe Brug Ouderkerk zijn in volle gang. Tot de start van de bouwvakvakantie eind juli 2021 heeft aannemercombinatie Brug Ouderkerk (BOK) een gedetailleerde planning gemaakt.

 
 
  Lees meer
 
 
 
  N522 brug ouderkerk afb. 1  
  Weekafsluiting Amsteldijk Noord-Oranjebaan  
 

De Amsteldijk Noord is in de toekomst niet meer aangesloten op de Oranjebaan bij de nieuwe Brug Ouderkerk. Daarmee vervallen ook de verkeerslichten aan de Amstelveense kant van de brug. Zo kan het verkeer op de provinciale weg beter doorstomen. Om het verkeer van de Amsteldijk Noord veilig aan te sluiten op de Oranjebaan, wordt er nu gewerkt aan nieuwe verbindingsweg.

 
 
  Lees meer
 
  N522 brug ouderkerk afb. 2  
  Weekendhinder N522 bij aansluiting nieuwe verbindingsweg  
  Halverwege 2021 rijdt het verkeer van de Amsteldijk Noord via een nieuwe verbindingsweg naar de Oranjebaan. Deze verbindingsweg loopt over het voormalige parkeerterrein van Oranjestaete en sluit aan op kruising bij de Amstelslag. Om de nieuwe verbindingsweg eind juli in gebruik te kunnen nemen, moeten er voor de opening nog een aantal werkzaamheden ter hoogte van de kruising Amstelslag/Oranjebaan plaatsvinden.  
 
  Lees meer
 
 
 
  N522 brug ouderkerk afb. 3  
  Nieuw parkeerterrein voor Oranjestaete  
 

De huidige kruising van de Amsteldijk Noord met de Oranjebaan verdwijnt met de vervanging van de brug Ouderkerk. De aannemer BOK verlegt op dit moment de aansluiting van de Amsteldijk Noord en maakt een nieuwe weg die uitkomt bij de Amstelslag. De zandophopingen (overhoogte) hiervoor zijn al enige tijd zichtbaar.
 
In overleg met de omgeving en het kantoorgebouw Oranjestaete is een aantal jaar geleden ervoor gekozen om de nieuwe verbindingsweg voor het gebouw te laten lopen, parallel aan de Oranjebaan. Hier lagen tot voor kort de parkeerplaatsen van Oranjestaete. Vanuit het project Brug Ouderkerk worden de parkeerplaatsen verlegd naar de andere kant (westzijde) van het kantorencomplex. Dit nieuwe parkeerterrein biedt ruimte aan 70 parkeerplaatsen, die overigens alleen voor werknemers en bezoekers van Oranjestaete zijn. Om er voor te zorgen dat er ook tijdens de werkzaamheden aan de verbindingsweg bij Oranjestaete geparkeerd kan worden, is het terrein naast (westzijde) het complex voor de helft als tijdelijke parkeerplaats ingericht. Dit biedt ook de mogelijkheid om de andere helft als definitieve parkeerplaats aan te gaan leggen. Het nieuwe parkeerterrein wordt voorzien van zogenaamde grasbetontegels. Dit zijn tegels waar het gras tussendoor kan groeien, zodat het regenwater beter door de grond heen kan zakken en het terrein een enigszins groene uitstraling krijgt. Als alles volgens planning loopt, dan kunnen de werknemers en bezoekers van Oranjestaete in juni al parkeren op het nieuwe parkeerterrein.

 
     
 
 
  N522 brug ouderkerk afb. 4  
  Vragen aan de Omgeving  
 

Wat vindt de omgeving van het vervangen van de brug over de Amstel? Iedere nieuwsbrief komt een belanghebbende aan het woord in deze rubriek. Deze keer: Hans Out van Bakkerij Out uit Ouderkerk aan de Amstel.

 
 
  Lees meer
 
  N522 brug ouderkerk afb. 5  
  De bouw van de basculekelder  
 

De Brug Ouderkerk wordt door twee bruggen vervangen. De eerste brug wordt naast (ten noorden) de bestaande brug geplaatst. De bouw hiervan start met de bouw van een basculekelder. Een fraai staaltje techniek waarvan de bouw tot in de puntjes toe is uitgewerkt. Via een aantal plaatjes illustreren wij in welke stappen de basculekelder de komende maanden gebouwd gaat worden.

 
 
  Lees meer
 
 
 
  N522 brug ouderkerk afb. 6  
  Durf te vragen  
  In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veel gestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.  
 
  Lees meer
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Meer informatie op www.noord-holland.nl/brugouderkerk en via de bouw app: N522 BOK. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: brugouderkerk@noord-holland.nl.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief