headerafbeelding
  N522 Vervanging brug Ouderkerk - vrijdag 23 augustus 2019  
 
> N522 Vervanging brug Ouderkerk
> Uitstel van start bouw nieuwe brug
> Inloopbijeenkomst uitgesteld
> Wegafsluiting door kabel- en leidingwerkzaamheden
> Aansluiten verlegde kabels en leidingen Amstelzijde/-dijk
> Afbouw oeverconstructie
> #durftevragen met Dick Winters
 
 
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
 
 
Uitstel van start bouw nieuwe brug

De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is om het gebied rond de Amsteldijk Noord, de Oostermeerweg en de Bankrasweg ook tijdens de bouw van de brug bereikbaar te houden voor zowel voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Naar verwachting wordt in september bekend wanneer de werkzaamheden aan de bouw van de brug Ouderkerk wel kunnen starten.

Lees verder
 
 
 
Inloopbijeenkomst uitgesteld

De eerder in deze nieuwsbrief aangekondigde inloopbijeenkomst van 27 augustus 2019 wordt vanwege het uitstel van de start van de bouw van de nieuwe brug ook uitgesteld. Zodra er meer bekend is over de nieuwe planning, volgt er ook een nieuwe datum voor de inloopbijeenkomst. 

 

Het tweewekelijkse inloopspreekuur van bouwcombinatie BOK in restaurant “tastoeamsterdam” wordt ook opgeschort totdat er meer duidelijkheid is over de planning.

 
 
 
Wegafsluiting door kabel- en leidingwerkzaamheden

Morgen (zaterdag 24 augustus) vinden er kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de Hoger Einde-Noord ter hoogte van huisnummer 33/34. De werkzaamheden starten om 08.00 uur en zijn uiterlijk dezelfde dag om 20.00 uur gereed. Omdat het niet mogelijk is om op de smalle Hoger Einde-Noord gemotoriseerd verkeer door te laten wordt een omleidingsroute geplaatst. (Brom-)fietsers en voetgangers worden ter plekke omgeleid via het bestaande voetpad op het dijkje. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht.

 
 
 
Aansluiten verlegde kabels en leidingen Amstelzijde/-dijk

In juni heeft aannemer BOK aan de kant van Amstelveen met een gestuurde boring vijf kabels en leidingen verlegd. In de periode van 26 augustus tot en met 20 september sluiten kabel- en leidingnetbeheerders de verlegde kabel of leiding aan op hun eigen netwerk. Er wordt een werkterrein afgezet op een stuk trottoir van de Amstelzijde en in enkele parkeervakken aan de Amsteldijk Noord om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Zowel Amstelzijde als Amsteldijk Noord blijft tijdens deze werkzaamheden open voor alle verkeer.

 
 
 
Afbouw oeverconstructie

Na de zomervakantie bouwt de aannemer de oeverconstructie af op de locaties waar de damwanden zijn ingetrild. Dat betekent dat de definitieve damwanden op hoogte worden gebracht en worden afgedekt. Het intrillen van damwanden is tijdelijk klaar, omdat de oever aan de kant van Hoger Einde-Zuid op een later moment (na de sloop van de bestaande brug) nog vervangen moet worden. Ook moet er langs het pand van Hoger Einde-Noord nog een aantal planken worden ingetrild, deze werkzaamheden staan ingepland voor volgende week.

 
 
#durftevragen met Dick Winters

In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.


De vraag:

In eerdere berichtgeving gaf de provincie aan dat vanaf de start van de bouw van de brug het fietspad verplaatst zou worden naar de kant van het huidige voetpad. Wat betekent het uitstel van de start van de bouw van de brug nu voor de huidige fietsomleidingen?


"Een fietser die momenteel gebruik maakt van beide fietsomleidingen moet in totaal 4 keer de N522 oversteken. Het plan was om vanaf de start van de bouw van de brug het huidige fietspad op de brug af te sluiten. De fietsers steken dan de Amstel over via het huidige voetpad op de brug, waardoor zij nog maximaal 2 keer de N522 hoeven over te steken. Nu de bouw niet start in september, blijft het huidige fietspad op de brug open en blijven fietsers in het uiterste geval 4 keer de N522 oversteken.

We zijn ons ervan bewust dat het nieuws over het uitstel van de start van de bouw voor de fietsers geen goed nieuws is door de huidige omleidingen. Wij pakken dit op, als we weten hoe lang het uitstel van de start van de bouw gaat duren. We verwachten hier in de loop van september duidelijkheid over te hebben. Dan kunnen we voor de fietsers zo nodig passende maatregelen treffen."


Ook in de volgende editie geeft Dick graag antwoord op uw vraag, insturen kan via brugouderkerk@noord-holland.nl (o.v.v. #durftevragen)

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.