Provincie Noord-Holland
 
omgevingsverord. afb. 1
Omgevingswet, -visie en -verordening

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities zijn als eerste vertaald in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluiten bij de praktijk. Op dit moment werkt de provincie aan de Omgevingsverordening NH 2022.

  Lees meer
 
  Omgevingsverordening Noord-Holland 2022  
  Het ontwerp van de Omgevingsverordening NH2022 van de provincie Noord-Holland is klaar. Met deze verordening, de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht met de landelijke Omgevingswet. De meeste wijzigingen zijn het gevolg van de Omgevingswet, maar ook de reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies en de formele zienswijzen op de verordening 2020 zijn meegenomen. Drie wijzigingen springen in het oog en gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën.  
 
  Lees meer
 
 
 
  omgevingsverord. afb. 2  
  Reacties op 75% versie van de Concept-omgevingsverordening NH2022  
  In januari vroegen wij belangenorganisaties, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten om inhoudelijk te reageren op de Concept-omgevingsverordening NH2022. Het ging om een 75%-versie van de verordening waar we toen nog volop aan werkten. In totaal kregen we voor de deadline van 19 maart reactie van 40 organisaties. Alle binnengekomen reacties worden verzameld en er komt een algemene (gebundelde) reactie vanuit de provincie Noord-Holland. Een deel van de reacties zijn meegenomen in het ontwerp dat vanaf eind april ter inzage ligt.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Planning  
  De ontwerp Omgevingsverordening NH2022 ligt vanaf maandag 26 april tot en met vrijdag 18 juni ter inzage. Eenieder kan in deze periode op het ontwerp reageren. De reacties worden meegenomen in de opstelling van de definitieve Omgevingsverordening Noord-Holland 2022, die naar verwachting in de herfst door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Deze nieuwe verordening zal tegelijk met de Omgevingswet in werking treden op 1 januari 2022.  
 
  Lees meer
 
 
 
  omgevingsverord. afb. 3  
  Meer weten?  
 

Wilt u meer weten over de Omgevingsverordening? Kijk op www.noord-holland.nl/omgevingsverordening of neem contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

 
     
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsverordening.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief