headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - woensdag 3 mei 2017  
 
> Inleiding
> Kom 5 mei naar de huiskamer van Jouw Noord-Holland
> Inwoners Noord-Holland praten mee op facebook
> Werkcongres 15 juni
> Inspraak op de bank
> Handreiking omgevingsverordening
> Omgevingswet Academie Noord-Holland
> Planning Omgevingsvisie NH2050
 
 
Inleiding

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

 
 
 
Kom 5 mei naar de huiskamer van Jouw Noord-Holland
Je mening geven zonder bang te zijn. Dat is helaas niet in alle landen vanzelfsprekend. Gelukkig kan dit in Nederland wel. Een voorrecht waar we met zijn allen 5 mei bij stil staan. Spreek je ook uit, over wat jij onmisbaar vindt aan Noord-Holland. Kom 5 mei langs in de huiskamer van Jouw Noord-Holland tijdens Bevrijdingspop in Haarlem. Schrijver en cabaretier Johan Fretz en medewerkers van provincie Noord-Holland ontvangen je graag. We staan in het Frederikspark recht tegenover de ingang van het provinciehuis. Lees verder
 
 
 
Inwoners Noord-Holland praten mee op facebook

Sinds 28 februari loopt de facebookcampagne Jouw Noord-Holland. Alle Noord-Hollanders mogen hier meepraten over de toekomst van Noord-Holland. Inmiddels hebben ruim 2.500 inwoners de pagina geliked en praten mee over thema's als verstedelijking, gezonde leefomgeving en energietransitie. De campagne loopt nog tot begin juli met thema's als klimaatverandering, mobiliteit, economische transitie en natuur en biodiversiteit.

 
 
Werkcongres 15 juni

Op donderdag 15 juni is er een groot werkcongres. Hier komen alle bevindingen, ambities en prioriteiten samen die zijn verzameld tijdens de vele themasessies die we hebben gehouden met belangenorganisaties, bedrijfsleven en gemeenten. Waar liggen de pijnpunten en waar liggen de kansen? Iedereen die de afgelopen maanden een bijdrage heeft geleverd aan de themasessies wordt hiervoor uitgenodigd. Binnenkort ontvangt u een 'save the date' en later de definitieve uitnodiging. Ontvangt u geen 'save the date' maar heeft u het idee dat u wel bij het werkcongres aanwezig moet zijn? Laat het ons weten via omgevingsvisie@noord-holland.nl. Voor de bestuurders wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. Het werkcongres en de bestuurlijke bijenkomst geven samen richting voor het Koersdocument, waarin we de ambities en doelen voor de leefomgeving in Noord-Holland formuleren.

 
 
 
 
Inspraak op de bank

Naast bijeenkomsten met professionals, de facebookcampagne en onderzoeken halen we ook meningen op via 'De Huiskamers van Noord-Holland'. Inmiddels zijn er al gesprekken geweest in de stad van de zon Heerhugowaard over energietranistie, in het gloednieuwe informatiecentrum SHIP bij de zeesluis in IJmuiden over gezonde leefomgeving en in Amsterdam Nieuw-West over verstedelijking. Benieuwd naar de verslagen? Deze zijn terug te vinden op de project website van de omgevingsvisie.

Lees verder
 
 
 
Handreiking omgevingsverordening

Met de invoering van de Omgevingswet worden alle provinciale verordeningen voor de fysieke leefomgeving vervangen door één verordening; de omgevingsverordening. Dat betekent dat de provincies de komende tijd voor behoorlijk wat keuzes komen te staan. Het Interprovinciaal Overleg heeft een handreiking opgesteld om de provincies op weg te helpen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het UvW, Eenvoudig Beter en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet zijn daarbij geconsulteerd.

Lees verder
 
 
Omgevingswet Academie Noord-Holland

Bij de invoering en implementatie van de Omgevingswet komt voor alle overheden veel kijken. De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van alle betrokkenen.
Onder de werknaam 'Omgevingswet Academie Noord-Holland' werken wij samen met gemeenten en Omgevingsdiensten aan een platform voor overheden en overheidsdiensten in Noord-Holland om kennis, ervaring, vragen en antwoorden, best practices te delen. Door nu al samen, en van elkaar, te leren, zetten we een grote stap naar het straks succesvol samen werken volgens de principes van de Omgevingswet. Dit kan digitaal, maar ook door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen. Wil je meer weten over de Omgevingswet? Heb jij kennis of ervaringen die je wilt delen? Of wil je op een andere wijze een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke zoektocht naar het 'nieuwe werken volgens de Omgevingswet'? Neem dan contact op met Louise van der Leij: leijl@noord-holland.nl.

 
 
 
Planning Omgevingsvisie NH2050

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

facebook Facebook
twitter Twitter