headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - vrijdag 11 november 2016  
 
> Inleiding
> Congres Omgevingsvisie NH2050: trends en ontwikkelingen
> Bevindingen experts
> Planning Omgevingsvisie NH2050
 
 
Inleiding

Provincie Noord-Holland stelt in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

 
 
 
Congres Omgevingsvisie NH2050: trends en ontwikkelingen

Op 4 november 2016 organiseerde provincie Noord-Holland een afsluitend congres van fase 1: Verkenningen NH2050. Key-note trendwatcher Ruud Veltenaar gaf zijn visie op de toekomst en de 250 aanwezigen gingen in deelsessies met elkaar in gesprek. De input wordt meegenomen in de Verkenningen NH2050 die Gedeputeerde Staten in december vaststellen. Van het congres is een digitaal verslag gemaakt.

Lees verder
 
 
 
Bevindingen experts

Voor de Verkenningen NH2050 heeft provincie Noord-Holland vele experts geinterviewd. De verslagen tot nu toe stellen wij u graag ter beschikking. In een later stadium volgt meer, waaronder de verslagen van de thematische expertsessies.

Lees verder
 
 
Planning Omgevingsvisie NH2050

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

facebook Facebook
twitter Twitter