headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - donderdag 12 april 2018  
 
> Inleiding
> 17 april: laatste ambtelijke bijeenkomst!
> Blog Joke Geldhof: waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?
> Op de koffie bij...
> OmgevingsAcademie
> 17 mei presentatie definitieve afwegingskader
> Participatiebijeenkomsten Provinciale Staten voor raadsleden en waterschappen
> Planning Omgevingsvisie NH2050
 
 
Inleiding

De Omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van zowel de omgevingsvisie als de Omgevingswet.

 
 
 
17 april: laatste ambtelijke bijeenkomst!

Op dit moment wordt hard geschreven aan de ontwerp omgevingsvisie van Noord-Holland en er is nu een 50% versie. Dinsdagmiddag 17 april is in De Vest, Alkmaar, de mogelijkheid om een laatste keer in een ambtelijke bijeenkomst uw aanvullingen op het concept ontwerp te geven en waar nodig aanscherping en verbeteringen aan te brengen. 

De uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn inmiddels verstuurd. Geen uitnodiging ontvangen, maar u denkt hier wel bij aanwezig te moeten zijn? Stuur een bericht naar omgevingsvisie@noord-holland.nl. Naar verwachting gaat de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 in juni ter inzage.

 

 
 
 
Blog Joke Geldhof: waar wekken we schone energie op in ons mooie landschap?

In de ontwerp omgevingsvisie onderscheiden we, vooralsnog, vijf bewegingen. Een daarvan is 'Nieuwe energie'. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Maar waar willen we ruimte geven aan het opwekken van schone energie? Waar geven we juist ruimte aan de schoonheid van Noord-Holland? Waar kan het een het ander misschien juist versterken, of verbeteren? Hoe blijven we wendbaar en flexibel om in te kunnen spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen? Meer hierover in de blog van Joke Geldhof.

 
 
 
Op de koffie bij...

Hoe zien echte Noord-Hollanders de provincie (het liefst) ontwikkelen? En wat betekent dat voor hun werk? Inmiddels zijn we op de koffie geweest bij boswachter Laurens en buschauffeur Ernst. Benieuwd naar wat zij te zeggen hebben? Kijk de vlogs van onze razende reporter Merel. Of houd de facebookpagina Jouw Noord-Holland in de gaten voor nieuwe. 

 
 
 
OmgevingsAcademie

Met de OmgevingsAcademie heeft de provincie Noord-Holland een online en offline platform ontwikkeld voor kennisuitwisseling en samenwerking. Op het online platform vind je relevante inhoud, links, filmpjes en bijeenkomsten terug. We nodigen onze partners van harte uit om zelf bijeenkomsten te registreren en content aan te dragen. Zo kunnen we samen met collega's van de Noord-Hollandse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio's, ggd's en andere betrokkenen met de OmgevingsAcademie werken aan een (nog) betere leefomgeving in Noord-Holland.

 
 
 
17 mei presentatie definitieve afwegingskader

De ontwerp omgevingsvisie is bijna af. Maar hoe gaan we deze realiseren? Wat gaat de provincie doen met de geformuleerde ambities, opgaven en daarbij bedachte ontwikkelprincipes? Hoe kan een gemeente, een waterschap, een initiatiefnemer een idee krijgen hoe we onze instrumenten gaan inzetten? 17 mei presenteren we het definitieve afwegingskader in Theater Cool in Heerhugowaard. Voor meer informatie zie de registratiepagina. En lees hier het verslag van de vorige bijeenkomst over de sturingsfilosofie in Artis, 13 jl.

 
 
Participatiebijeenkomsten Provinciale Staten voor raadsleden en waterschappen
Voorafgaand aan de ter inzage legging van de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 organiseren Provinciale Staten op 22 mei (Haarlem) en 23 mei (omgeving Hoorn) participatiebijeenkomsten. Speciaal voor raadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De participatiebijeenkomsten zijn bedoeld om te informeren over de ontwerp Omgevingsvisie en aandachtspunten en meningen op te halen voorafgaand aan de formele terinzagelegging. Zodat de statenleden deze mee kunnen nemen in de beraadslagingen over de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 in de commissievergadering van 28 mei. Voor meer informatie neem contact op met de griffie: statengriffie@noord-holland.nl.
 
 
 
Planning Omgevingsvisie NH2050

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

 
facebook Facebook
twitter Twitter