headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - maandag 18 juni 2018  
 
> Inleiding
> Kennisgeving: Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage
> Planning Omgevingsvisie NH2050
 
 
Inleiding

De Omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van zowel de omgevingsvisie als de Omgevingswet.

 
 
Kennisgeving: Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage

Van 18 juni tot en met 30 juli liggen de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorende PlanMER ter inzage.

Het ontwerp bevat de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving en beschrijft de strategische hoofdopgaven voor de lange termijn voor klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, bereikbaarheid, gezonde leefomgeving, economische transitie en natuur en biodiversiteit.Beschikbaarheid stukken

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER zijn met ingang van maandag 18 juni 2018 beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.noord-holland.nl/omgevingsvisie.

De Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER zijn tevens te raadplegen op:
• alle gemeentehuizen en waterschapskantoren in de provincie Noord-Holland tijdens openingstijden
• het Noord-Hollands Archief (Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem)

Van zowel de ontwerpvisie als het PlanMER zijn digitale samenvattingen gemaakt: samenvatting ontwerpvisie, samenvatting PlanMER. Let op, dit zijn geen formele documenten.


Reactie geven?
Zienswijzen op de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER kunnen tot en met 30 juli 2018 worden ingediend via een gebruiksvriendelijk digitaal formulier

Schriftelijk indienen via de post kan door deze te richten aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van: zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 (1076848).


En ook mondeling is mogelijk door een mail, met daarin een telefoonnummer, te sturen naar omgevingsvisie@noord-holland.nl. U wordt dan teruggebeld voor een afspraak.

Haarlem, juni 2018

 
 
 
Planning Omgevingsvisie NH2050

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

 
facebook Facebook
twitter Twitter