headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - maandag 24 juli 2017  
 
> Inleiding
> Koers bepalen
> Ruim 6.200 volgers op facebook
> Werkconferentie en bestuurlijk congres
> Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050
> Huiskamergesprekken zeer leerzaam
> Animatie Omgevingswet
> Omgevingswet Academie Noord-Holland
> Planning Omgevingsvisie NH2050
 
 
Inleiding

De Omgevingswet treeft over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van zowel de omgevingsvisie als de Omgevingswet.

 
 
 
Koers bepalen

De afgelopen maanden is enorm veel werk verzet. Een 20 weken durende facebook campagne, zes huiskamergesprekken, twee evenementen, vele interactieve sessies, twee grote bijeenkomsten met professionals en twee onderzoeken. In deze nieuwsbrief leest u meer over de participatieopbrengsten. Op 9 oktober debatteren Provinciale Staten over de hoofdambities van de Omgevingsvisie NH2050 en 18 december nemen ze een besluit over de Koers.

Lees hier alle verslagen
 
 
 
Ruim 6.200 volgers op facebook

Sinds 28 februari loopt de facebookcampagne Jouw Noord-Holland. Alle Noord-Hollanders mogen hier meepraten over de toekomst van Noord-Holland. Inmiddels volgen ruim 6.200 inwoners de pagina en hebben 768.000 unieke personen de campagne gezien. Mensen konden meepraten over thema's als verstedelijking, klimaatverandering, mobiliteit, economische transitie en natuur en biodiversiteit. Lees hier de rapportage.

 
 
Werkconferentie en bestuurlijk congres

Op donderdag 15 juni was er een grote werkconferentie. Hier kwamen alle bevindingen, ambities en prioriteiten samen die zijn verzameld tijdens de vele themasessies met belangenorganisaties, bedrijfsleven en gemeenten. Aan de hand van drie verhaallijnen keek een zeer diverse groep van 120 deelnemers naar wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. De opbrengst van deze dag is meegenomen naar het bestuurlijke congres van 13 juli. Een bijeenkomst met de wethouders en bestuurders van Noord-Holland. Lees hier de verslagen van de themasessies, werkconferentie en het bestuurlijke congres.

 
 
 
 
Noord-Hollanders denken heel verschillend over 2050

Om de keuzes in het koersdocument te onderbouwen zijn twee onderzoeken uitgevoerd onder in totaal 3.000 inonwers van Noord-Holland. De uitkomsten van het tweede onderzoek zijn nu bekend. Duidelijk is dat als er expliciete keuzes gemaakt moet worden over de toekomstige inrichting van de provincie, de Noord-Hollander hier verschillend over denkt. De uitkomsten van beide onderzoeken staan op de projectwebsite.

 
 
 
Huiskamergesprekken zeer leerzaam

Met 'De Huiskamers van Noord-Holland' zijn de gedeputeerden de regio ingegaan. Gesprekken veelal bij mensen thuis, waar in intieme setting thema's als mobiliteit, klimaatverandering, verstedelijking aan de hand van dilemma's zijn besproken. Maar ook tijdens Bevrijdingspop Haarlem en Sail Den Helder. Voor de gedeputeerden vaak interessante en leerzame geprekken die de rest van de opbrengst nader kleuring geven. Lees hier de verslagen.  

 
 
 
Animatie Omgevingswet
Het ministerie heeft een animatie gemaakt over de Omgevingswet. Een kort filmpje van nog geen 2 minuten dat haarfijn uitlegt wat de Omgevingswet  is en waarom deze wordt doorgevoerd. Naar animatie
 
 
Omgevingswet Academie Noord-Holland

Na de zomer wordt het workshopprogramma van de Omgevingswet Academie Noord-Holland verder ingevuld. Houd dus de agenda in de gaten en meld je tijdig aan! Samen met collega’s van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s en ggd’s werken we in de Academie ‘in de geest van de Omgevingswet’ samen aan de implementatie van de Omgevingswet. Op het gezamenlijke platform en netwerk tref je visiedocumenten van verschillende Noord-Hollandse gemeenten aan en uiteraard veel informatie rond de thema’s van de Omgevingswet en verslagen van recente bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de interbestuurlijke bijeenkomst van 16 juni jl. in Hoorn.

De komende tijd bouwen we verder aan ‘De Omgevingswet Academie Noord-Holland’. Heb je vragen of suggesties? Twijfel niet! Mail het ons. Samen komen we echt verder! 

 
 
 
Planning Omgevingsvisie NH2050

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

facebook Facebook
twitter Twitter