Provincie Noord-Holland
 
headerfoto
Nieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen

In het Oostelijke Vechtplassengebied werken overheden, beheerders, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers samen in ruim 25 projecten aan het verbeteren van het gebied. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het laatste nieuws.

 
  Nieuws van de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen  
 
  De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen kwam op 2 september bij elkaar. Over de volgende hoofdpunten van de agenda zijn besluiten genomen:
  • Aanpak evaluatie Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen
  • Nieuw communicatieplan: inwoners vanaf begin bij projecten betrekken
  • Halfjaarlijkse rapportage financiering van projecten
  • Verkenning aanvullend baggerwerk Vuntus en Stille Plas
  • Baggeraanpak: proces ontvangen vragen en reacties
  • Plan van aanpak Vuntus als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • Waterrecreatie in ’s-Graveland/Kortenhoef: doorstart project met bredere scope
  Lees het volledige nieuwsbericht om meer te weten te komen over deze onderwerpen en projecten.
   
   
    Ga naar het bericht
   
   
  Nieuwe programmamanager

  Nanette van Goor volgt per 1 oktober 2020 Ronald Louwman op als programmamanager van het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Daarvoor was zij ruim 11 jaar programmamanager van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Nanette: “De indruk die ik heb van het gebied Oostelijke Vechtplassen is dat er veel mooie en noodzakelijke opgaven wachten op realisatie. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding, maar ‘de schop moet nu echt de grond in’: van Gebiedsakkoord naar uitvoering. Daarbij is het van belang om opgaven met elkaar te verbinden, het ene project kan namelijk invloed hebben op het andere project. De samenwerking met 21 partijen binnen het Gebiedsakkoord vind ik uniek. Ik ken geen ander voorbeeld waar met zoveel partijen, in gezamenlijkheid en in gelijkwaardigheid, de uitvoering is opgepakt. Ik kijk er naar uit om deze samenwerking voort te zetten en te versterken. Ook wil ik graag de verbinding zoeken tussen de diverse partijen en belangen.”
   
    Voorlopig geen fysieke inloopbijeenkomst  
    Door de situatie rondom COVID-19 (coronavirus) organiseren de samenwerkende partijen voorlopig geen grote fysieke inloopbijeenkomst. Heeft u een vraag over één van de projecten? Stuur deze dan naar secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Dan ontvangt u van ons zo snel mogelijk een reactie.  
       
   
  Baggeraanpak

  Over de zogenoemde ‘voorkeurslocatie van het baggerdepot aan de Rading’ is onrust ontstaan. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met belanghebbenden en partners. Omwonenden ontvangen binnenkort (zoals toegezegd) opnieuw een brief, als vervolg op de brief van 20 juli. Ook actualiseren we de komende tijd (gefaseerd) de informatie op www.vechtplassen.nl. Vragen, zorgen en aandachtspunten waar nog geen antwoord op is, worden verzameld voor het vervolgproces. Er vinden in de komende maanden nog verschillende onderzoeken plaats. Alternatieve locaties blijven ook in beeld. De verwachting is dat de resultaten van de onderzoeken aan het begin van 2021 beschikbaar zijn. Vervolgens worden op basis van de onderzoeken, overleggen en gesprekken afwegingen gemaakt over welke locatie het meest geschikt is voor de depotlocatie. Wilt u weten als er nieuwe informatie over de baggeropgave op de website staat? Geef uw e-mailadres dan door via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Dan ontvangt u hierover bericht.
   
    Vechtplassen_moerasvogels 260x198  
    Integratiesessie verkenning moerasvogels  
    Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Iedereen kon reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.  
   
    Lees verder
   
    Vechtplassen Nieuwe Polderplas 260x198  
    Slot werkatelier invulling Nieuwe Polderplas  
    “Ik had veel uit te leggen”, vertelt projectleider Henk Otten. Hij verwelkomde op maandag 31 augustus 20 deelnemers in de Vrijbuiter in Loosdrecht voor het laatste werkatelier ‘Quick scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Na een pittige start en uiteenlopende reacties, ontstond aan het eind van de avond consensus. “Dat was de winst van de avond.”  
   
    Lees verder
   
   
   
    Vechtplassen Irene Quakkelaar 560x300  
    Even voorstellen: procesmanager Irene Quakkelaar  
    Irene Quakkelaar werkt sinds kort als procesmanager voor de projecten vaarverbinding Hilversum Kanaal-Loosdrechtse Plassen en (water)recreatie in ’s-Graveland/ Kortenhoef. Bij de vaarverbinding werkt ze toe naar beantwoording van de zienswijzen en een besluit of, en hoe de vaarverbinding een vervolg krijgt. Voor ’s-Graveland maakt Irene momenteel kennis met betrokkenen en zoekt naar belanghebbenden voor een klankbordgroep.  
   
    Meer over Irene en de projecten
   
   
   
    Werk in uitvoering: Aanleg kanosteigers  
    Aan de Kromme Rade en de D.A. Lambertszkade komen twee kanosteigers. Daarmee worden de Vuntusplas en de Wijde Blik verbonden voor kanoërs en suppers die de recreatieplassen willen bezoeken en/of de kanoroutes van de Vuntus en de Kortenhoefse Plassen willen combineren. De werkzaamheden zijn 21 september gestart en duren ongeveer 2 weken.  
       
    vechtplassen kanosteiger wijde blik  
       
   
   
    Voorlichtingsmaterialen cabomba  
    ‘Vaar om waterplanten heen’ is de belangrijkste instructie die huurders en eigenaren van een boot mee krijgen. Met nieuwe voorlichtingsmaterialen willen de samenwerkende partijen de snel verspreidende waterplanten cabomba en vederkruid tegengaan. Helpt u ook mee?  
   
    Bekijk de voorlichtingsmaterialen
   
    Vechtplassen cabomba  
       
   
   
    Voortgangsrapportage 2019  
    De Voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen 2019 is gepubliceerd. Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken per 1 januari 2020 van de bijna 25 projecten in het Oostelijke Vechtplassengebied.  
   
    Download Voortgangsrapportage (pdf)
   
    Vechtplassen voortgangsrapportage  
       
   
  Contact

  • Heeft u vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Oostelijke Vechtplassen via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.
  • Meer informatie over de verschillende projecten in de Oostelijke Vechtplassen vindt u op www.vechtplassen.nl.
   Blijf op de hoogte
   
    Samenwerkende partijen  
    Bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zijn (semi)overheden, bewoners, ondernemers en natuurorganisaties betrokken. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken om een groot aantal uitdagingen in het gebied samen aan te pakken. De samenwerkende partijen in het Oostelijke Vechtplassengebied zijn:  
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Colofon

  Deze nieuwsbrief is een uitgave van de samenwerkende partijen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen of opmerkingen? Mail ons via secretariaat_ovp@noord-holland.nl


  Volg de provincie

  www.noord-holland.nl
  Aanmelden voor de nieuwsbrief