Provincie Noord-Holland
 
Header Aanpak Stikstof
Aanpak stikstof

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in deze tijd van corona (digitaal) door. In deze nieuwsbrief belichten wij de besluiten die afgelopen periode zijn genomen en krijgt u de stand van zaken voor de stikstofaanpak in de provincie Noord-Holland.

 
  Aanpak Stikstof  jan 21 hoofdfoto  
  Aanpak stikstofprobleem in Noord-Holland doen wij samen met alle sectoren  
  De natuur sterker maken, de stikstofuitstoot en -neerslag verminderen en de economische en maatschappelijke ontwikkelingen weer vooruit helpen. Dat zijn de drie speerpunten van de Noord-Hollandse aanpak van de stikstofproblematiek. Samen met alle sectoren gaat de provincie de komende jaren volop verder met deze aanpak. 

De stikstofaanpak is samen met alle bestuurders tot stand gekomen. Het provinciebestuur vindt de aanpak van de stikstofproblematiek echt een gezamenlijke opgave, die alle portefeuilles en de belangen van vele mensen en sectoren raakt. “Voor een effectieve aanpak zijn afstemming, samenwerking en bijdragen uit alle sectoren van groot belang”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel.

Met de stikstofaanpak streeft de provincie ernaar dat minimaal de helft van de hectares natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in 2030 op een aanvaardbaar stikstofniveau zit. In 2035 moet dat 74% zijn. Dit is in lijn met de doelstelling die het Rijk in de Stikstofwet heeft vastgelegd. Noord-Holland wil dat bereiken via twee sporen: provinciebreed en gebiedsgericht, waarbij het zwaartepunt ligt op het tweede spoor.
 
 
  Lees meer
 
 
 
  stikstof jan afb 14  
     
  Extern salderen en verleasen belangrijk onderdeel in aanpak  
  Met het voorlopig vaststellen van de Noord-Hollandse stikstofaanpak wil de provincie Noord-Holland nu ook het zogenaamde extern salderen en verleasen voor veehouderijbedrijven per 1 april 2021 openstellen. Deze instrumenten maken het voor de korte termijn mogelijk om een bijdrage te leveren aan het herstel van kwetsbare natuur en om stikstofruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Regionaal Stikstofregistratiesysteem in ontwikkeling  
 

Een van de instrumenten in de stikstofaanpak van Noord-Holland is het regionaal stikstofregistratiesysteem. Deze ‘stikstofbank’ is bedoeld om vrijgekomen ‘stikstofruimte’ te registreren en op termijn uit te geven.

Het aanbod van stikstofruimte past niet altijd precies bij de vraag. Een belangrijk instrument om vraag en aanbod bij elkaar te brengen kan het regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) zijn. Dit systeem is samen met de 11 andere provincies en het Rijk ontwikkeld. In dit systeem kan nu stikstofruimte die vrijkomt, bijvoorbeeld door extern salderen, worden bewaard. In de toekomst wordt het mogelijk om deze ‘bewaarde’ ruimte weer uit te geven. De provincie werkt er aan om in het voorjaar van 2021 ook de uitgiftekant voor een deel te hebben geregeld.

 
     
  stikstof jan afb 5  
  Foto: Eilandspolder  
     
 
 
  stikstoftafels afb 1  
  Met elkaar in gesprek via stikstoftafels  
  Voor een effectieve aanpak van de stikstofproblematiek is overleg en samenwerking van groot belang. Het stikstofprobleem raakt immers de belangen van alle sectoren. Via de stikstoftafels is de provincie hierover regelmatig in gesprek met vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, industrie, havens, milieu, (woning)bouw, mobiliteit, gemeenten en andere overheden. Tijdens deze overleggen wisselen de deelnemers de nodige kennis en informatie uit en werken zij constructief samen aan mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem in Noord-Holland.

Binnen de Provinciale Regietafel Stikstof gebeurt dit met vertegenwoordigers uit alle sectoren en gaat het zowel over de provinciebrede als de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Daarnaast zijn er nog stikstoftafels per sector, zoals de stikstoftafel Landbouw en de stikstoftafel Havens & Industrie. Nu en in de loop van het jaar worden er ook diverse gebiedstafels opgezet. Aan deze tafels nemen dan vooral vertegenwoordigers deel van lokale belanghebbenden. Denk aan gemeenten, waterschappen, landbouw, natuur en terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

Lees hieronder verder over de stikstoftafels Landbouw en Havens & Industrie.
 
     
 
 
  stikstof jan afb 1  
     
  Stikstoftafel Landbouw  
  Maandelijks zit de provincie samen met vertegenwoordigers uit de agrarische sector om tafel over de stikstofaanpak. Aan deze zogenoemde stikstoftafel landbouw passeren onderwerpen als extern salderen, verleasen, stikstofregistratie en verduurzaming de revue.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Stikstoftafel Havens en Industrie  
  In december kwamen de leden van de stikstoftafel Havens en Industrie bij elkaar. Daar verkenden de gesprekspartners met de provincie onder meer wat de aanpak van de stikstofproblematiek voor de komende jaren kan betekenen.

Verder bespraken de aanwezigen de mogelijkheden om schoner, groener en innovatiever te produceren. De provincie liet weten dat zij bedrijven die willen omschakelen of innoveren, wil stimuleren met de meest uiteenlopende subsidieregelingen. Zo kondigde zij een subsidieregeling aan voor Duurzame Zeehavens in het kader van het regioplan energietransitie en stikstof. Deze regeling is voor heel 2021 opengesteld. Partijen zien nog meer oplossingen voor het stikstofprobleem door ook opgaven zoals klimaatverandering en het Schone Luchtakkoord met elkaar te verbinden.
 
     
  stikstof jan afb 11  
     
 
 
  stikstof jan afb 10  
     
  Ruim 4 miljoen voor verduurzamen zeehavens Noord-Holland  
  De provincie Noord-Holland helpt de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder te verduurzamen door 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen. Het geld is onder andere bedoeld voor projecten die de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen, voor de overgang naar duurzame energiebronnen voor de binnenvaart en voor betere benutting van de ruimte.  
 
  Lees meer
 
 
   
Betaalbaar wonen in NH op een half uur reizen van Amsterdam: het kan! Bijvoorbeeld in Hoorn. Wethouder Van der Ven van @gemeente_Hoorn laat het zien. Ook legden we Amsterdammers een reeks ruime, betaalbare woningen in Hoorn voor. #wonen #bouwen #video https://t.co/zSfgyXyUkx
 
 Lees meer  
 
   
Aanleg groen rond LARGAS-verkeersplein en rotonde #Langedijk (#N504) van 23 november tot en met 1 december. Het verkeer heeft geen last van de werkzaamheden https://t.co/EeMQU7xOt7 https://t.co/JhXePYTbqA
 
 Lees meer  
 
Colofon

Nieuwsbrief ‘Aanpak stikstof’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief