headerafbeelding
  Aanpak stikstof - woensdag 11 december 2019  
 
> Belangrijke besluiten stikstofaanpak
> Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start
> Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan
 
 
Belangrijke besluiten stikstofaanpak
Er worden belangrijke besluiten genomen over de aanpak van het teveel aan stikstof in Natura 2000-gebieden. De provincies hebben bij die aanpak een belangrijke rol en overleggen over de invulling daarvan met de verschillende sectoren en het Rijk. De Nieuwsbrief Aanpak Stikstof is bedoeld om betrokkenen van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.
 
 
 
Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start

Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof is woensdag 11 december gegeven door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap).
De komende maanden wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur te versterken. Het eerste pakket moet in het voorjaar van 2020 zijn opgesteld.
De geplande natuurherstelmaatregelen moeten de komende twee jaar volledig worden uitgevoerd.
Lees meer

Bekijk de video over de gebiedsgerichte aanpak in Noord-Holland

 
 
 
Noord-Holland neemt aangepaste beleidsregel stikstof aan
De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel over stikstof op bepaalde punten aangepast. De koppeling met dierrechten is losgelaten en ondernemers mogen de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.
In het stroomschema op de website kunt u zien wat nodig is om een natuurvernning aan te vragen voor uw project.
Lees meer