headerafbeelding
  Aanpak stikstof - woensdag 20 mei 2020  
 
> Besluitvorming stikstofaanpak
> Denk met ons mee!
> Gedeputeerde over stikstofaanpak i.v.m. corona
> Vernieuwde website Natura 2000 en Stikstof
> Provincie start overleg met haven- en industriesector over stikstof
> Geen leges voor stikstof gerelateerde vergunningaanvragen
> Gedeputeerde Rommel in overleg met Agrarisch Collectief Stikstof
> Provincie gaat door met stikstofmaatregelen voor versnelling woningbouw
 
 
Besluitvorming stikstofaanpak

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in deze tijd van corona (digitaal) door. In deze nieuwsbrief belichten we de besluiten die afgelopen periode zijn genomen en krijgt u de stand van zaken voor de stikstofaanpak in de provincie Noord-Holland.

 
 
 
Denk met ons mee!

In Noord-Holland liggen 19 Natura 2000-gebieden. Unieke natuurgebieden die beschermd zijn zodat de biodiversiteit behouden blijft of zelfs verbetert. In 12 van de 19 gebieden slaat te veel stikstof neer, afkomstig van onder andere industrie, wegen en landbouw. Om schade aan de natuur te voorkomen maakt de provincie beheerplannen voor alle gebieden. Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen voor andere belanghebbenden zoals ondernemers, gemeenten en waterbeheerders. Heb je een idee voor de stikstofaanpak in Noord-Holland, of een vraag? Vertel het ons via het formulier op deze pagina!

 
 
 
Gedeputeerde over stikstofaanpak i.v.m. corona
Gedeputeerde Esther Rommel vertelt in deze video over de benodigde aanpassing van de stikstofaanpak als gevolg van de coronamaatregelen. We willen u nog steeds betrekken bij deze aanpak en gaan daarom graag met u online in gesprek. Bekijk de video.
 
 
 
Vernieuwde website Natura 2000 en Stikstof

De vernieuwde website ‘Natura 2000 en Stikstof’ is op maandag 11 mei gepubliceerd. Deze biedt meer informatie over o.a. de Natura 2000-gebieden, de gebiedsgerichte aanpak, wonen, landbouw en de rol van de provincie. Neem een kijkje op de nieuwe website Natura 2000 en Stikstof.

 
 
 
Provincie start overleg met haven- en industriesector over stikstof
Ook de industrie- en de havensector overlegt voortaan regelmatig met de provincie over de stikstofaanpak in Noord-Holland. Op 11 mei was de eerste bijeenkomst. Lees verder
 
 
 
Geen leges voor stikstof gerelateerde vergunningaanvragen

In overleg met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de provincie Noord-Holland besloten dat voor vergunningaanvragen voor de Wet natuurbescherming, waarbij een vergunning benodigd is in het kader van stikstof, in 2020 geen leges á 2.000 euro worden geheven.

Lees verder
 
 
Gedeputeerde Rommel in overleg met Agrarisch Collectief Stikstof

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) heeft op 23 april overleg gevoerd met het Agrarisch Collectief Stikstof Noord-Holland over stikstof en landbouw. Het collectief kon reageren op, en vragen stellen over, de voorstellen die samen met het Rijk en de andere provincies zijn gemaakt.

Lees verder
 
 
 
 
Provincie gaat door met stikstofmaatregelen voor versnelling woningbouw

Ondanks de coronacrisis werkt de provincie samen met het Rijk en andere provincies hard aan maatregelen die helpen om de woningbouw weer vlot te trekken. Dat staat in de reactie die de provincie aan 9 wethouders, het Economisch Forum Holland Boven Amsterdam en Bouwend Nederland NHN heeft gestuurd naar aanleiding van hun adviezen.

Lees verder