Provincie Noord-Holland
 
Header Aanpak Stikstof
Aanpak stikstof

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in deze tijd van corona (digitaal) door. In deze nieuwsbrief belichten we de besluiten die afgelopen periode zijn genomen en krijgt u de stand van zaken voor de stikstofaanpak in de provincie Noord-Holland.

 
  stikstof nov 2020 afb. 1  
  Stikstofaanpak in de Noord-Hollandse veenweidegebieden  
  In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland maakt Staatsbosbeheer de natuur weerbaarder tegen de effecten van de neerslag van stikstof. Boswachter Jamie Jenner laat in haar vlog zien wat het effect van stikstof op de natuur is en waarom het belangrijk is dit effect weg te nemen.  
 
  Lees meer
 
 
Leden van de Stikstoftafel Havens en Industrie binnenkort bijeen

Provincie Noord-Holland en diverse vertegenwoordigers uit de haven- en industriesector gaan op 3 december  weer met elkaar om tafel. Tijdens deze ‘Stikstoftafel’ bespreken zij de laatste ontwikkelingen, knelpunten, kansen en mogelijkheden omtrent de aanpak van de stikstofproblematiek binnen deze sector. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd.
 
  stikstofregistratiesyst  
     
  Eerste stap gezet naar registratie stikstof  
  De provincies hebben een Regionaal Stikstofregistratiesysteem ingesteld. Deze ‘stikstofbank’ is bedoeld om op termijn stikstofuitstoot te registreren en uit te geven. Samen met de elf andere provincies en het Rijk gaat provincie Noord-Holland nu verder in overleg hoe stikstof die vrijvalt uit vergunningen wordt opgeslagen in deze stikstofbank.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Extra bijdrage Noord-Holland voor stikstofwerk aan IPO bezegeld  
  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan ook in 2021 garant voor extra geld voor het stikstofdossier in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Voor het vele extra werk dat het stikstofdossier voor het IPO met zich meebrengt, besloten alle provincies extra geld beschikbaar te stellen.  
     
  stikstof nov 2020 afb. 2  
 

 
 
  Lees meer
 
 
 
  stikstof nov 2020 afb. 3  
  Sneller starten met bouwen kan met stikstofvrije woningbouw  
 

Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen. Door hergebruik van materiaal, de inzet van elektrische machines en door slimme bouwlogistiek neemt de uitstoot bijvoorbeeld al flink af. Dat staat in een handreiking waarin de provincie Noord-Holland in kaart bracht hoe gebouwd kan worden met minimale stikstofuitstoot.

 
 
  Lees meer
 
  stikstof nov 2020 afb. 4  
  ‘Op weg naar stikstofvrije woningbouw’ terugkijken  
 

Bij afwezigheid van Cees Loggen reikte gedeputeerde Edward Stigter onlangs het eerste exemplaar van de handreiking stikstofvrije woningbouw digitaal uit aan de wethouders Wessel Breunesse (gemeente Zaanstad) en Floor Roduner (gemeente Haarlem). De handreiking is een extra hulpmiddel voor gemeenten en de bouwsector om de stikstofuitstoot terug te brengen, zowel in de bouwfase als tijdens de bewoning. Op die manier kan de woningbouw weer sneller op gang komen.

De uitreiking van de handreiking werd omlijst met het symposium ‘Op weg naar stikstofvrije woningbouw’. Tijdens deze bijeenkomst passeerden in een gevarieerd programma met gesprekken, presentaties en discussies de mogelijkheden om de bouw verder te verduurzamen. Dit keer met stikstof veel meer als aanjager dan als probleem.

Bijeenkomst terugkijken

 
     
 
“Zuid-Kennemerland een van de longen van Noord-Holland”

Marijn Bos is projectleider voor het gebiedsprogramma Zuid-Kennemerland. Hij houdt zich binnen het gebied onder meer bezig met het aanleggen van 453 hectare nieuwe natuur, het herstellen van de bestaande natuur en het terugdringen van de stikstofneerslag. Wat hij hier wil bereiken vertelt hij in dit interview.

 Lees meer
 
  Het AERIUS-rekenmodel vergelijkbaar met een routeplannersysteem  
  Onlangs verscheen er een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS). De bronnen die zorgen voor emissies en daardoor ook voor de neerslag van stikstof veranderen voortdurend. Daarom wordt AERIUS regelmatig geactualiseerd. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt. Vergelijk het AERIUS-rekenmodel in die zin met een routeplannersysteem.  
     
  Aerius3 (Martijn Beekman  
 
  Lees meer
 
 
 
  koeien opkoopregeling  
 
  Lees meer
 
  Vrijwillige opkoopregeling veehouderijen ook in Noord-Holland  
  De provincie Noord-Holland biedt agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura 2000-gebieden liggen een extra mogelijkheid om te stoppen. Samen met de elf andere provincies heeft zij budget gekregen om dergelijke bedrijven aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.  
     
 
 
  Begin 2012 besluit over extern salderen en verleasen  
  Naar verwachting neemt Noord-Holland begin 2021 een besluit over het openstellen van extern salderen en/of verleasen. Tot op heden is dit met veehouderijbedrijven niet toegestaan. Samen met de 11 andere provincies heeft Noord-Holland afgesproken dat elke provincie zelf beslist om extern salderen en/of verleasen met veehouderijbedrijven open te stellen. Noord-Holland is hier afgelopen maanden regelmatig over in gesprek geweest met de verschillende sectoren. De provincie gebruikt  de uitkomsten van deze gesprekken om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.  
     
  extern salderen en verleasen  
 

 
 
  Lees meer
 
 


 naar @provincienh
Colofon

Nieuwsbrief ‘Aanpak stikstof’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief