headerafbeelding
  Aanpak stikstof - dinsdag 30 juni 2020  
 
> Besluitvorming stikstofaanpak
> Noord-Hollanders denken digitaal mee over stikstofoplossingen
> Gezonde duinen resultaat van jarenlange maatregelen
> In juli meer duidelijkheid over stikstofruimte voor woningbouw
> Beleidsregel stikstofaanpak aangepast
> 7 noordelijke provincies brainstormen met agrariŽrs
> Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur op 5 provinciale wegen kansrijk
> Ecoloog Martin Witteveldt over stikstofuitstoot
 
 
Besluitvorming stikstofaanpak

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in deze tijd van corona (digitaal) door. In deze nieuwsbrief belichten we de besluiten die afgelopen periode zijn genomen en krijgt u de stand van zaken voor de stikstofaanpak in de provincie Noord-Holland.

 
 
 
Noord-Hollanders denken digitaal mee over stikstofoplossingen

Inwoners, ondernemers en werkenden van Noord-Holland hebben de afgelopen weken ideeën aangedragen en vragen gesteld over de stikstofaanpak in de provincie. Er zijn 66 ideeën en 29 vragen ingezonden. De meeste inzendingen zijn van inwoners.

Lees verder
 
 
 
Gezonde duinen resultaat van jarenlange maatregelen
Gedeputeerde Esther Rommel wilde zien wat het effect van stikstof is op de natuur. Ze bezocht het Noordhollands Duinreservaat. Lees verder
 
 
 
In juli meer duidelijkheid over stikstofruimte voor woningbouw
Er is nog geen duidelijkheid over de ontwikkelruimte voor de vergunningaanvragen voor Noord-Hollandse woningbouwprojecten. Naar verwachting komt hier medio juli zicht op. Lees verder
 
 
 
Beleidsregel stikstofaanpak aangepast

De beleidsregel stikstof die eind vorig jaar werd vastgesteld, is op een aantal punten aangepast. In de praktijk blijken onder andere aanvragers van woningbouwprojecten tegen situaties aan te lopen die onbedoeld de vergunningverlening dwarszitten.

Lees verder
 
 
 
7 noordelijke provincies brainstormen met agrariŽrs
In samenspraak met de landbouwsector is op maandag 25 mei een brainstorm georganiseerd met gedeputeerden stikstof van de 7 noordelijke provincies en delegaties van de agrarische stikstofgroepen. Lees verder
 
 
 
Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur op 5 provinciale wegen kansrijk

Op 5 stukken van provinciale wegen waar nu 100, 80 of 70 kilometer per uur wordt gereden lijkt het zinvol en haalbaar de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden.

Lees verder
 
 
Ecoloog Martin Witteveldt over stikstofuitstoot

Vanaf mei konden Noord-Hollanders meedenken over hoe we de stikstofuitstoot in hun eigen woon- en werkgebied kunnen verminderen. Het meedenken behoort tot een van de fasen van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Er zijn veel vragen gesteld en ideeën aangeleverd. De vraag over op welke manier bomen kunnen bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot en de bescherming van de natuur, werd vaker gesteld. Ecoloog Martin Witteveldt van de provincie Noord-Holland beantwoordt deze vraag.


We zijn bekend met de CO2-opname van bomen, hoe kunnen bomen bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot?
De vermindering van de stikstofuitstoot moet je aan de bron doen: verkeer, landbouw en industrie. Dat is in Nederland te weinig gebeurd en daarom is stikstof nu zo’n belangrijk onderwerp. Bomen zullen de stikstofuitstoot niet verminderen.


Kunnen bomen wel de negatieve effecten van stikstofuitstoot verminderen voor de naastgelegen gebieden?

Veel bijzondere natuur wordt momenteel overwoekerd door bramen, brandnetels, maar ook bomen en struiken doordat er te veel stikstof uit de lucht komt. Bomen kunnen aan de andere kant ook een rol spelen bij het ‘afvangen’ van stikstof uit de lucht en zo de neerslag in het gebied erachter verminderen. Deze rol is beperkt en lost het probleem van een te hoge uitstoot aan de bron niet op.


Hoe kunnen individuen volgens jou bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot?
Veel maatregelen tegen stikstof die je als individu kunt nemen, vallen ook samen met wat je kunt doen tegen CO2 uitstoot. Minder dierlijke producten gebruiken. Meer gebruikmaken van openbaar vervoer. En denk voor je wat koopt of je het echt nodig hebt.