headerafbeelding
  Voltooiing Groene Schakel - donderdag 2 april 2020  
 
> Voltooid toekomstige tijd
> Schakelen met groen
> 8 april: voorlopig ontwerp ONLINE
> What's new?
> Filmpje!!!
> Planning en proces
 
 
Voltooid toekomstige tijd
Er gaat de komende tijd veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan, we bouwen een natuurbrug zodat dieren veilig kunnen oversteken en we verleggen de Weg over Anna’s Hoeve. Is het bouwen klaar, dan versterken we de natuurwaarden in het gebied en verbeteren de voorzieningen voor recreanten. Zo maken we de Groene Schakel compleet.
 
 
Schakelen met groen
Op veel plekken in ons land wordt de natuur doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren de oversteek te maken van het ene natuurgebied naar het andere. Door die netwerken van natuur met elkaar te verbinden nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe. Dát wil de provincie graag: een rijke variatie aan planten en dieren zorgt voor een gezond en duurzaam ecosysteem.

De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. In Anna's Hoeve en Monnikenberg kunnen dieren straks gebruik maken van een faunatunnel en een natuurbrug. Het opnieuw inrichten van het gebied rond tunnel en brug gebeurt onder de noemer ‘Voltooiing Groene Schakel’. Lees verder
 
 
 
 
8 april: voorlopig ontwerp ONLINE

Op woensdag 8 april 2020 zetten we het voorlopig ontwerp (VO) voor Anna's Hoeve en Monnikenberg online. Deze digitale 'terinzagelegging' komt in de plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan. 

 

U bent van harte welkom om naar aanleiding van de documenten vragen te stellen of eventuele suggesties door te geven. Kijk op www.voltooinggroeneschakel.nl voor verdere instructies. U kunt reageren tot en met zondag 3 mei. Wij hopen op uw betrokkenheid!

 
 
What's new?

Ten opzichte van het schetsontwerp dat in september 2019 werd gepresenteerd is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De akker op Monnikenberg wordt niet in zijn geheel maar gedeeltelijk afgegraven zodat de das hier zijn voedsel kan blijven vinden. Om mooie wandelroutes te creëren, hebben we de padenstructuur hier en daar iets aangepast rekening houdend met de privacy van de bewoners van het klooster. En in Anna’s Hoeve is het meest noordelijke vennetje iets opgeschoven richting de berg van Dudok waardoor er een duidelijke relatie ontstaat met het Laarder Wasmeer.

 
 
 
 
Filmpje!!!
Om uit te leggen vanuit welke visie de provincie Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren de natuurwaarden in Anna's Hoeve en Monnikenberg willen versterken, maakten we bij de start van het ontwerpproces een korte film. Over hoe we werken aan biodiversiteit en wat we doen om recreanten tegemoet te komen. Start film
 
 
Planning en proces
Naast bewoners en belangstellenden wordt een groep van relevante natuurorganisaties en de werkgroep VGS die onder begeleiding van ingenieursbureau Arcadis al vanaf het begin actief meedenkt, expliciet uitgenodigd hun mening te geven op het voorlopig ontwerp (VO). Met die input wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp (DO) dat volgens planning eind juni 2020 klaar is. Afhankelijk van de ontwikkelingen met het corona-virus vindt dan opnieuw een inloopbijeenkomst plaats. We communiceren daarover via de website, lokale en sociale media.