headerafbeelding
  Voltooiing Groene Schakel - vrijdag 30 augustus 2019  
 
> Voltooid toekomstige tijd
> Schakelen met groen
> Wat vindt u van het schetsontwerp?
> Visie in filmformaat
> Actieve werkgroep
 
 
Voltooid toekomstige tijd
Er gaat de komende tijd veel veranderen in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan, we bouwen een natuurbrug zodat dieren veilig kunnen oversteken en we verleggen de Weg over Anna’s Hoeve. Is het bouwen klaar, dan versterken we de natuurwaarden in het gebied en verbeteren de voorzieningen voor recreanten. Zo maken we de Groene Schakel compleet.
 
 
Schakelen met groen
Op veel plekken in ons land wordt de natuur doorsneden door wegen en spoorlijnen: het belemmert dieren de oversteek te maken van het ene natuurgebied naar het andere. Door die netwerken van natuur met elkaar te verbinden nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe. Dát wil de provincie graag: een rijke variatie aan planten en dieren zorgt voor een gezond en duurzaam ecosysteem.

De Groene Schakel verbindt de natuurgebieden in ‘t Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug met elkaar. In Anna's Hoeve en Monnikenberg kunnen dieren straks gebruik maken van een faunatunnel en een natuurbrug. Het opnieuw inrichten van het gebied rond tunnel en brug gebeurt onder de noemer ‘Voltooiing Groene Schakel’. Lees verder
 
 
 
 
Wat vindt u van het schetsontwerp?
Op maandag 9 september 2019 vindt de vervolgbijeenkomst plaats over de toekomst van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Het schetsontwerp voor de beide natuurgebieden staat die avond centraal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Lorentzschool, Lorentzweg 135 in Hilversum. Iedereen is welkom.

We starten met een gezamenlijk gedeelte waarbij in diverse korte interviews het project, het participatieproces en de meest opvallende ontwerpvoorstellen aan bod komen. Daarna kunt u aan de hand van ontwerptekeningen en referentiebeelden, in gesprek met projectmedewerkers. U kunt mondeling en schriftelijk reageren op het voorstel. De bijeenkomst eindigt rond 21.30 uur. Lees verder
 
 
Visie in filmformaat
Om zorgvuldig uit te leggen vanuit welke visie stichting Goois Natuurreservaat, gemeente Hilversum, gemeente Laren en de provincie Noord-Holland de natuurwaarden in Anna's Hoeve en Monnikenberg willen versterken, hebben we een korte film gemaakt. Het laat goed zien hoe we werken aan biodiversiteit en wat we doen om ook recreanten tegemoet te komen. Kijk hier verder
 
 
 
 
Actieve werkgroep
Na een oproep tijdens de eerste informatiebijeenkomst in april, is er een werkgroep geformeerd van 15 belangstellenden. Zij denken en praten actief en kritisch mee. De werkgroep is intussen vier keer bijeen geweest (een excursie en drie werkateliers) en blijft tot en met de vaststelling van het definitief ontwerp betrokken. Lees verder