headerafbeelding
  Vernieuwen Wilhelminasluis - vrijdag 6 september 2019  
 
> Nieuwsbrief Wilhelminasluis
> Wilhelminabrug vanaf 23 september gesloten voor alle verkeer
> Hoe doe je dat, een brug vervangen?
> Herstelwerkzaamheden aanbrug Wilhelminabrug
> Wat gebeurt er allemaal tot eind 2019?
 
 
Nieuwsbrief Wilhelminasluis

Vanaf 23 september is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot eind mei 2020. Deze nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de afsluiting en de gevolgen voor het verkeer. Verder een vooruitblik naar de werkzaamheden in de rest van dit jaar. Want voor de vernieuwing van de Wilhelminasluis geldt nu: met volle vaart nu vol op stoom! Dat betekent dat het werk lekker opschiet maar ook dat de mensen die in de buurt wonen en werken dat zullen merken!

 
 
Wilhelminabrug vanaf 23 september gesloten voor alle verkeer

Vanaf 23 september a.s. is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot eind mei 2020. De Wilhelminabrug wordt volledig vervangen omdat de sluis  breder wordt, wat een langere brug noodzakelijk maakt. Niet alleen de brugklep zelf wordt vervangen, maar ook het contractgewicht van de brug. Ook de brugkelder, waar de aandrijving van de brug zich bevindt, wordt aangepast.Tijdens de vernieuwing van de Wilhelminabrug gelden in het centrum voor voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens andere routes. Op de twee bijgevoegde kaarten kunt u zien wat die routes zijn. Eén kaart is voor de situatie op marktdagen, één voor niet-marktdagen. De routes staan ook op straat aangegeven. Vanwege de afsluiting van de brug zal het verkeer rekening moeten houden met een langere reistijd.


Verder is het volgende nog van belang:
• Voor slechtzienden en invaliden wordt op straat een route aangegeven die niet apart op de kaarten staat.
• Autoverkeer kan net als nu vanaf de Peperstraat via de Beatrixbrug naar de Westzijde, behalve als de poller (beweegbare paal) omhoog staat. Dit is van 12.00 tot 18.00 uur en op koopavonden van 12.00 tot 21.00 uur.
• Tijdens de afsluiting van de Wilhelminabrug staat de poller op de Czaar Peterstraat naar beneden. Ook wordt dat deel van de straat tijdelijk tweerichtingsverkeer.
• Tijdens marktdagen worden vrachtauto’s door de Vinkenstraat naar de Damstraat geleid om de Dam en het gebied tot de Zilverpadsteeg te bevoorraden. Hierna keren ze weer terug naar de Damstraat. Dat kan alle dagen, 24 uur per dag.

Afsluiting Beatrixbrug
De Beatrixbrug gaat begin 2020 ook dicht voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen dan een tijdelijke oversteek tussen de Burcht en het Zaantheater. Tegen die tijd volgt uitgebreide informatie over de nieuwe verkeerssituatie.

 
 
 
Hoe doe je dat, een brug vervangen?

Het vervangen van de Wilhelminabrug betekent dat er een nieuwe brugklep en een nieuw contragewicht komt en dat de basculekelder wordt aangepast. Wat gaat bouwer Heijmans allemaal doen?

Allereerst moet de brugklep gesloopt worden. Het slopen gaat in gedeeltes. De brugklep wordt rechtop gezet en gefixeerd (vast gezet).  Vervolgens wordt hij in delen doorgesneden. De vrijkomende stalen balken worden uitgehesen. Daarna worden ze verkleind en over de weg afgevoerd.

Deze werkzaamheden, die gepaard gaan met geluidsoverlast, duren van ongeveer eind september tot begin november. De nieuwe brugklep van de Wilhelminabrug en ook van de Beatrixbrug wordt in Middelburg gemaakt. Ze komen april 2020 samen per schip naar Zaandam.En dan de aanpassing van de basculekelder. Hierin bevindt zich het contragewicht de (bascule) van de brugklep. Dit contragewicht zorgt ervoor dat de brug makkelijker open en dicht kan. De basculekelder moet worden aangepast omdat de brug een nieuwe brugklep met een nieuw contragewicht krijgt. Eerst plaatst de aannemer ter hoogte van de brug een damwand om de kelder waterdicht te maken. Dan wordt de bestaande kelder deels gesloopt en opnieuw opgebouwd en deels aangepast en versterkt. De werkzaamheden aan de kelder beginnen eind oktober. Naar verwachting zijn eind mei 2020 de basculekelders van de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug klaar.

 
 
 
Herstelwerkzaamheden aanbrug Wilhelminabrug

In het dek van de aanbrug van de Wilhelminabrug is een scheur in de onderzijde ontdekt. De aanbrug is de verbinding tussen brugdek en de weg op het vasteland.  De scheur moet hersteld worden omdat de aanbrug een onderdeel gaat vormen van de nieuwe constructie.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zet de aannemer de brug gedeeltelijk af. Verkeer kan met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden rijden.

Eerst wordt het asfalt verwijderd. Daarna verwijdert de aannemer het beton door middel van hogedruk waterstralen. Deze werkzaamheden brengen mogelijk geluidsoverlast met zich mee. Het verwijderen van het asfalt en beton is in de laatste week van augustus uitgevoerd. Hierna start de betonreparatie. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van nieuwe wapening en nieuw beton. Op dinsdag 17 september zijn de herstelwerkzaamheden gereed.De aannemer werkt op reguliere werktijden, van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Het kan een keer voorkomen dat de werkzaamheden uitlopen. Indien dit het geval kan het zo zijn dat de aannemer doorwerkt tot uiterlijk 19.00 uur.

 
 
 
Wat gebeurt er allemaal tot eind 2019?

Komende periode gaat Heijmans op en rondom de sluis flink aan de slag. De werkzaamheden aan de Wilhelminabrug natuurlijk, maar ook naast de Wilhelminabrug zal de aannemer druk bezig zijn met de opbouw van de nieuwe kadeconstructie van de kolk. Eventueel ontstaat geluid-, trilling en stofhinder tijdens de sloopwerkzaamheden. Om de boel in de gaten te houden zijn op enkele panden vaste geluids- en trillingsmeters bevestigd. Deze registreren trillingen en geluidsgolven. De aannemer bestrijdt stof zoveel mogelijk door te sproeien en puin vochtig te houden. De sloopwerkzaamheden starten in september. Waarschijnlijk half februari zijn de sloopwerkzaamheden aan de sluishoofden en bruggen gereed.

Hieronder de werkzaamheden op een rijtje.
 
 
 
 
Colofon
Nieuwsbrief vernieuwen Wilhelminasluis is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.
 
twitter Twitter