headerafbeelding
  Vernieuwen Wilhelminasluis - donderdag 20 juni 2019  
 
> Nieuwsbrief Wilhelminasluis
> Planning en mijlpalen
> Werkzaamheden
> De sluiskolk als badkuip
> Hoe houd je de trillingen in de gaten?
> Een nieuwe omgevingsmanager op de Wilhelminasluis
> Tijdelijke bedienunits gaan de sluiswachtershuisjes vervangen
> Een driedimensionale planningsmaquette
> Wilhelminabrug vanaf 23 september afgesloten
> Drukbezochte Wilhelminasluis op de Dag van de Bouw
 
 
Nieuwsbrief Wilhelminasluis

Met het vorderen van de tijd komen steeds meer mijlpalen in de planning vast te staan. Op dit moment is dat de start vervanging Wilhelminabrug op maandag 23 september a.s. Meer hierover en over de andere mijlpalen in deze nieuwsbrief. Verder een kennismaking met de nieuwe omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland, Klára Kesslerová, en onder andere artikelen over het aanbrengen van de damwanden en de driedimensionale planningsmaquette.

 
 
Planning en mijlpalen

Met het vorderen van de tijd komen steeds meer mijlpalen in de planning vast te staan. Op dit moment is dat de start vervanging Wilhelminabrug op maandag 23 september a.s. Verkeer wordt vanaf die datum omgeleid, onder andere via de Beatrixbrug. Begin september volgt hier meer informatie over.

De mijlpalen:

 
 
 
Werkzaamheden

Tijdens de zomervakantie werkt de provincie en Heijmans door aan het vernieuwen van de Wilhelminasluis. Dit zijn de werkzaamheden die u kunt verwachten:

In de sluis
Aan de Oostzijde is de opbouw van de nieuwe kadeconstructie gestart. In juli worden hier tijdelijke ankers aangebracht. Dit zijn lange schuine stangen die diep onder de bebouwing op de Oostkade doorsteken en de nieuwe kadeconstructie ondersteunen zolang deze nog niet volledig gereed is. Volgend jaar, nadat de kadeconstructie klaar is, worden deze ankers weer verwijderd. In de Oostkade worden achter de oude kadermuur verticale ankerpalen aangebracht die samen met de damwanden de kern van de nieuwe kadeconstructie vormen. De oude kademuur wordt met deze constructie verbonden. Deze verbindingen (ankers) worden de komende periode ook in de oude kademuur geboord en gelijmd.

Ook aan de Westzijde van de sluis wordt komende periode verder gebouwd aan de nieuwe kadeconstructie. Zo wordt een groot deel van de kademuur gesloopt. In het looppad langs de sluiskolk worden ankerpalen aangebracht en de damwanden worden aangebracht. In de volgende nieuwsbrief nemen we u mee in de opbouw van de nieuwe kadeconstructie. Afronden sluishoofden
Al het betonwerk voor de nieuwe sluishoofden is afgerond. Om de sluishoofden in gebruik te kunnen nemen worden de machines geplaatst die de deuren aansturen en bekabeling aangebracht zodat de sluis bediend kan worden vanaf de tijdelijke bedienunits.

 
 
 
De sluiskolk als badkuip

Heijmans gaat vanaf 25 juni de damwanden aan de westzijde van de sluiskolk aanbrengen. Dit duurt ongeveer een maand, een periode waarin omwonenden met name last van de trillingen kunnen krijgen. Waarom kiest Heijmans voor trillen en niet voor een andere methode? En waarvoor dienen die damwanden eigenlijk?

De damwanden komen aan de zijkanten van  de sluiskolk. Het zijn stalen ‘planken’ van 1,5 meter breed en 20 meter hoogte. Het zijn er 80, en ze wegen 3500 kilo per stuk. Plank voor plank worden ze de grond ingetrild. Dat gaat door middel van een zwaar trilblok. De trillingen in de plank woelen de bodem om en de plank zakt door zijn eigen gewicht en dat van het blok in het losgewoelde zand.

Precisiewerk
Om de kolk goed af te sluiten, moeten de damwanden heel precies op hun plaats komen. Trillen is een methode waarmee je dat voor elkaar krijgt. Ook ga je met trillen dwars door harde lagen heen. Met het drukken van de damwanden, een trillingsarme methode, lukt dat allemaal minder goed of niet. Vandaar de keuze van Heijmans voor trillen.

Hinder
Het inbrengen van de damwanden veroorzaakt trillingen in de omliggende bebouwing, en ook een zekere geluidshinder. Dat is echter niet de hele dag het geval. Elke plank moet worden ingehezen en op zijn plaats gehangen. Dat duurt ongeveer drie kwartier. Dan volgt 15 tot 20 minuten trillen. Vervolgens is er weer drie kwartier relatieve rust, voordat de volgende plank aan de beurt is. Het trillen begint steeds om 8.00 uur, niet om 7.00 uur. Dat is dan weer een meevaller. Heijmans hoopt 6 planken per dag te kunnen plaatsen. In dat geval zit het werk aan de Westkade er na pakweg een maand op.Badkuip
De damwanden dienen de sluiskolk aan de zijkanten af te sluiten. Aan de kopse kanten heb je daarvoor de sluisdeuren en op de bodem komt een betonnen vloer. Zo krijg je een soort badkuip waarin de schepen kunnen dobberen wanneer ze van het ene waterniveau naar het andere waterniveau worden verplaatst, het zogenaamde schutten. Schutten kan natuurlijk alleen als de ruimte waarin het schip zich bevindt hermetisch afgesloten is. Daarnaast dient voorkomen te worden dat het brakke water van het Noordzeekanaal de Zaan instroomt. Dat zou slecht zijn voor de landbouwgronden.

Schortje
Eind november is de oostkant van de sluiskolk aan de beurt. In 2020, tijdens de afbouwfase, krijgen de damwanden een ‘schortje’ voor, dat bekleed wordt met rode baksteen en bovenop natuursteen. Zo gaan de wanden van de sluiskolk er mooi uitzien.


 
 
 
Hoe houd je de trillingen in de gaten?
Het aanbrengen van de damwanden veroorzaakt trillingen, zoals in het artikel daarover te lezen is. Wat doet de bouwer eraan om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken?

Heijmans heeft eerst uitgezocht of het trillen van de damwanden wel verantwoord was, gezien de omliggende bebouwing. Daarvoor zijn eerst berekeningen gemaakt hoe trillingen zich in de ondergrond verplaatsen aan de hand van de samenstelling van de ondergrond. Daarna zijn er trilproeven gedaan met verschillende typen blokken en planken. Ook is de bouwtechnische staat van panden in kaart gebracht, met name de oudere panden vlakbij. Dit om in de gaten te kunnen houden of er veranderingen of vervormingen optreden. De gemeente Zaanstad heeft onder meer op grond daarvan een vergunning gegeven.

Samen met de gemeente is een vuistdik  ‘monitoringsplan’ opgesteld. Hierin is onder andere bepaald waar in de omgeving trillingsmeters moeten komen en wanneer het werk moet worden stilgelegd. Bij overschrijding van de normen krijgt de dienstdoende medewerker van Heijmans op het werk een telefoontje. Hij of zij kan dan meteen het werk stilleggen.
 
 
 
Een nieuwe omgevingsmanager op de Wilhelminasluis

Klára Kesslerová is de nieuwe omgevingsmanager voor de Wilhelminasluis. Ze volgt Jelle Kootstra op, die de provincie Noord-Holland per juli dit jaar verlaat. Een korte kennismaking met een enthousiaste en toegankelijke vrouw.

Klára is 45 jaar geleden geboren in Tsjechië, in het plaatsje Karlovy Vary.
‘Dat betekent “de bronnen van Karel”, legt ze uit. Karel IV in dit geval, o.a. de koning van Bohemen (1347) en keizer van het Heilige Roomse Rijk (vanaf 1355). Het is  een heel oud stadje, een prachtig kuuroord te midden van bergen, rivieren en bossen.’

In 1997 kwam ze naar Nederland, voor de liefde. Eerst naar Gouda en toen naar Zoetermeer, waar ze nog steeds woont met haar man en twee kinderen. Ze is van oorsprong landbouwkundig ingenieur. Ze begon haar carrière als emissiebeheerder bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, daarna werkte ze als projectleider ‘natte kunstwerken’, zoals gemalen, vispassages en stuwen. Vanaf 2015 heeft ze bij het hoogheemraadschap als omgevingsmanager gewerkt aan o.a. de piekberging Haarlemmermeerpolder. Afgelopen anderhalf jaar heeft ze bij Siemens gewerkt aan  de renovatie van de  Koningstunnel in Den Haag. Sinds 3 mei dit jaar werkt ze bij de provincie.

Ze typeert zichzelf als enthousiast, positief. ‘Ik stap makkelijk op mensen af, en vind het prettig als mensen ook naar mij toekomen. Of het nu om positieve of negatieve dingen gaat.’ Ze vindt de Wilhelminasluis een ‘onwijs leuk project’. ‘Omdat het voor een omgevingsmanager een geweldige uitdaging is. In het centrum van de stad, waar je met heel veel mensen te maken hebt. Je moet zó zorgvuldig bouwen, het project ligt onder een vergrootglas. Wat ik wil bereiken? Dat iedereen straks terugkijkt naar een bouwperiode die met zo min mogelijk hinder verlopen is. Dat mensen zich betrokken en goed geïnformeerd voelen. Ik begrijp dat mensen hinder ondervinden, zeker degenen die in de directe omgeving wonen. Ik besef ook dat we hun vertrouwen moeten winnen, na een verleden waarin de bouw niet zo gelopen is als iedereen zou willen. Om dat vertrouwen terug te winnen, daar ga ik mijn best voor doen!’

Klára is te bereiken via email kesslerovak@noord-holland.nl of mobiel 06 244 413 16.

 
 
 
Tijdelijke bedienunits gaan de sluiswachtershuisjes vervangen
Eind juni gaat Heijmans de tijdelijke bedienunits voor de sluiswachters op de sluishoofden plaatsen: eentje aan de noordkant (Zaan), eentje aan de zuidkant (Voorzaan). Vanuit deze ruimtes, die eruitzien als een bouwkeet met veel ramen, gaat de sluiswachter vanaf oktober 2019 de sluis bedienen, tot naar verwachting mei 2020. De tijdelijke units vervangen de huidige sluiswachtershuisjes. Die moeten het veld ruimen zodat de aannemer werkzaamheden kan verrichten aan de Oostkade. In de kelders onder de tijdelijke units wordt momenteel het bewegingswerk geplaatst: de machines  die de sluisdeuren in beweging moeten brengen.

 
 
 
Een driedimensionale planningsmaquette
De planning en logistiek van de bouwwerkzaamheden aan de Wilhelminasluis is een ingewikkelde kwestie. Zeg maar rustig: een puzzel. Heijmans heeft daarom de hele sluis driedimensionaal laten printen. Deze ‘planningsmaquette’ maakt letterlijk zichtbaar hoe de planning verloopt, of de mijlpalen worden gehaald en waar knelpunten in de bouwlogistiek zitten. Bijvoorbeeld: voor het plaatsen van de damwanden heb je een kraan nodig. Waar kun je die het beste neerzetten, zodat de rest van het werk er zo min mogelijk last van heeft? Die damwanden worden één voor één op hun plek getrild. Dagelijks zet de opzichter van Heijmans de geplaatste damwanden in de planningsmaquette, zodat iedereen goed kan zien of het werk snel genoeg vordert. En mensen die kort op het bouwproject zitten, hebben meteen in de gaten wat de situatie is. Handig, zo’n driedimensionale planningsmaquette. En nog leuk ook!

 
 
 
 
Wilhelminabrug vanaf 23 september afgesloten
Het zal even wennen worden, maar vanaf maandag 23 september is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle verkeer. Eind mei 2020 gaat de brug weer open. Dat betekent dat voetgangers, fietsers, automobilisten en vrachtverkeer tijdelijk worden omgeleid.
De afsluiting is nodig om de brug te verwijderen, de doorvaart van de sluis te verbreden van 12 naar 14 meter en om de kelders onder het wegdek te verstevigen. In deze kelders bevindt zich onder meer het bewegingswerk van de brug. Het oude bewegingswerk wordt vervangen en de kelders worden flink versterkt om de langere en dus zwaardere brug te kunnen dragen.

De Wilhelminabrug is een belangrijke verbinding van en naar het centrum van Zaandam. Fietsers en voetgangers worden tijdelijk omgeleid via de Beatrixbrug. Automobilisten richting de parkeergarages Rozenhof en Zaantheater worden omgeleid via de Provincialeweg en de Hogendijk. Vrachtverkeer voor de Rozenhof en het damgebied kan via de Rozengracht of de Beatrixbrug rijden. Begin september volgt hier meer informatie over.
De Wilhelminabrug
 
 
Drukbezochte Wilhelminasluis op de Dag van de Bouw

Al begon de dag druilerig, zo’n 100 mensen kwamen naar het Informatiecentrum van de provincie Noord-Holland aan de Zuiddijk om meer te weten te komen over de Wilhelminasluis.

De provincie en bouwer Heijmans boden een leerzaam en leuk programma aan. Na een korte presentatie over de vernieuwing van de sluis gingen de bezoekers naar de bouwplaats, uitgerust met de veiligheidsinstructies, helmen en hesjes. Daar vertelde Heijmans uitgebreid over het werk. Verder mochten de bezoekers in de bedieningsruimte van de Wilhelminabrug en het sluiswachtershuis kijken.

 
 
 
 
Colofon
Nieuwsbrief vernieuwen Wilhelminasluis is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.
 
twitter Twitter