headerafbeelding
  Vernieuwen Wilhelminasluis - woensdag 27 februari 2019  
 
> Welkom
> Hervatten werkzaamheden Wilhelminasluis
> Het werk en de gevolgen voor omwonenden en wegverkeer
> Eerlijk en helder communiceren
> Het werk en de gevolgen voor de scheepvaart
> Eerste informatiebijeenkomst over herstart werkzaamheden
 
 
Welkom

Welkom bij de nieuwsbrief over het vernieuwen van de Wilhelminasluis. In deze uitgave leest u over:
• Het werk en de gevolgen voor omwonenden en wegverkeer
• Het werk en de gevolgen voor de scheepvaart
• Een kennismaking met de omgevingsmanager
• De eerste informatiebijeenkomst over herstart werkzaamheden

 

 
 
 
Hervatten werkzaamheden Wilhelminasluis

Half februari is bouwer Heijmans weer gestart met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis. Daarmee wordt een periode van onzekerheid afgesloten en kan de blik weer op de toekomst worden gericht. Met aan de horizon: een vernieuwde Wilhelminasluis, een opgeknapte openbare ruimte en twee gloednieuwe bruggen. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden eind 2020 afgerond. Hervatting van het werk betekent natuurlijk ook dat de hinder toeneemt. Voorlopig blijft de verkeerssituatie bij de sluis nog ongewijzigd. Maar vanaf komend najaar gaat het verkeer merken dat er gewerkt wordt.

De Wilhelminasluis
 
 
Het werk en de gevolgen voor omwonenden en wegverkeer

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis gebeurt in 3 fasen. Elke fase kent andersoortige werkzaamheden en daarmee ook andersoortige hinder voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer. In het overzicht hieronder staan de 3 fasen van het project met de bijbehorende werkzaamheden en de hinder voor omwonenden en wegverkeer. Fase 1 ligt daarbij onder het vergrootglas, want daarover is al het meeste bekend.

Fase 1: februari 2019 tot januari 2020
In fase 1 werkt de aannemer van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Indien nodig wordt tot op z’n laatst 19.00 uur doorgewerkt, bij uitzondering ook op zaterdag. Bij ernstige hinder (zoals het plaatsen van damwanden) worden omwonenden ongeveer 2 weken van te voren schriftelijk (en soms persoonlijk) op de hoogte gesteld door de omgevingsmanager van Heijmans.Fase 2: januari 2020 t/m eind mei 2020
In fase 2 werkt de aannemer van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Op zondag wordt ook gewerkt. Dan zullen werkzaamheden plaatsvinden die niet al te veel overlast veroorzaken. Bij ernstige hinder (zoals het plaatsen van damwanden) stelt de omgevingsmanager van Heijmans omwonenden ongeveer 2 weken van te voren schriftelijk (en soms persoonlijk) op de hoogte.Fase 3: juni t/m december 2020
Dit is de fase van de afbouwwerkzaamheden
• Inrichten en afwerken van de damwanden (metselwerk).
• Straatwerk en openbare ruimte rondom de sluis afwerken.
Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt van 7.00 tot 16.00 uur. Indien nodig wordt er maximaal tot 19.00 uur doorgewerkt, bij uitzondering ook op zaterdag. De hinder voor omwonenden is in deze fase beperkt.

 
 
 
 
Annemiek Verheijden
Eerlijk en helder communiceren

Annemiek Verheijden, omgevingsmanager, is namens bouwer Heijmans tijdens de werkzaamheden het aanspreekpunt voor de omgeving. Zij verzorgt de afstemming en de bouwcommunicatie met aanwonenden en andere betrokkenen. Door brieven te schrijven, bij mensen langs te gaan maar ook door goed bereikbaar te zijn voor vragen en klachten.

Ze werkt al meer dan 10 jaar in de bouw en heeft veel projecten in de uitvoering meegemaakt. Zowel provinciale als binnenstedelijke projecten. ‘Bouwwerkzaamheden brengen overlast met zich mee. Dat is onvermijdelijk,’ zegt Annemiek. ‘Wat we als bouwer wel kunnen doen, is zoveel mogelijk rekening houden met  de omgeving. Bijvoorbeeld door speciale maatregelen te nemen en slimme bouwmethodieken toe te passen. Ook is het belangrijk duidelijk en op tijd te vertellen wat je gaat doen en welke hinder het werk met zich meebrengt.’

Annemiek wil een eerlijk en helder beeld van de werkzaamheden geven. ‘Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is.  Heijmans is bereid mee te denken. Als iets opgelost kan worden, zullen we dat zeker doen! Wij zijn immers te gast in Zaandam.’

Annemiek is te bereiken via Wilhelminasluis_zaandam@heijmans.nl. Daarnaast kunnen vragen ook online gesteld worden via www.heijmans.nl/contact. Het team is 24 uur per dag bereikbaar op: 073 543 5353 o.v.v. Wilhelminasluis Zaandam.

 
 
Het werk en de gevolgen voor de scheepvaart

Hieronder staat een overzicht van de werkzaamheden en hinder voor zover die voor de scheepvaart van belang zijn. De planning geeft een globaal beeld en ligt nog niet tot op de dag vast. De hinder geldt voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. In bepaalde perioden geldt mogelijk een omvaaradvies voor de pleziervaart. Houd deze nieuwsbrief, onze website en andere media in de gaten.

 
 
 
 
Eerste informatiebijeenkomst over herstart werkzaamheden
Voorafgaand aan de start werkzaamheden hebben de provincie Noord-Holland en bouwer Heijmans op 5 februari jl. een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Zo’n 40 mensen kwamen kijken en luisteren naar de presentaties. De bouwfasen en de bijbehorende gevolgen voor omwonenden, scheepvaart en wegverkeer vormden het hoofdthema van de avond. De presentaties van de provincie Noord-Holland en Heijmans staan op deze website.
De informatieavond op 5 februari
 
 
 
Colofon
Nieuwsbrief vernieuwen Wilhelminasluis is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.
twitter Twitter