headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - dinsdag 2 mei 2017  
 
> Perspectieven voor een energieneutraal Noord-Holland
> Duurzame warmtevoorziening binnen bereik
> Gaan voor aardgasvrij wonen
> Werken aan verduurzaming woningvoorraad
> Haarlem kiest voor aardgasvrij
> Succesvol energiezuinig renoveren
> Metropoolregio Amsterdam rolt warmtenetten uit
 
 
Perspectieven voor een energieneutraal Noord-Holland
Hoe krijgen we de bouw, bestaand en nieuw, volledig duurzaam? Deze vraag stond centraal tijdens de jaarlijkse Netwerkconferentie Wonen van de provincie Noord-Holland. De lat ligt hoog: als het aan de provincie ligt zijn alle woningen medio 2050 onafhankelijk van aardgas, volledig energieneutraal en draaiend op duurzame energie. Wat is daarvoor nodig? In verschillende workshops gingen de deelnemers op zoek naar antwoorden. Lees verder
 
 
 
Duurzame warmtevoorziening binnen bereik
Hoe kan in 2050 de economisch meest voordelige duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving er uit komen te zien? Het antwoord hierop brengt de provincie momenteel voor alle Noord-Hollandse gemeenten op buurtniveau in beeld. Lees verder
 
 
 
Gaan voor aardgasvrij wonen
De grootste uitdaging als het gaat om aardgasvrij wonen is om de bestaande bouw hiervoor geschikt maken. Dit geldt overigens met name de aanleg van de infrastructuur en in veel mindere mate de opwekking via duurzame bronnen. Lees verder
 
 
 
Werken aan verduurzaming woningvoorraad
In maar liefst zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord zijn woningeigenaren in beweging gebracht om energie te besparen en meer duurzame energie in te zetten. Dit is te danken aan een gezamenlijk initiatief van de RUD Noord-Holland Noord en het Duurzaam Bouwloket. Lees verder
 
 
 
Haarlem kiest voor aardgasvrij
Duurzaamheid is in Haarlem een opgave van het hele college: ook vastgoed, economie en onderwijs zijn betrokken. Knopen worden doorgehakt binnen een gecombineerd stafoverleg en in plaats van een lijnmanager vanuit milieu is er een programmamanager duurzaamheid aangesteld. De lat ligt hoog: in 2040 moet Haarlem klimaatneutraal zijn. Lees verder
 
 
 
Succesvol energiezuinig renoveren
De innovatiekracht van het MKB benutten om te komen tot een drastische vermindering van het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving. Plus parallel hieraan de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad verbeteren. Dát is het doel van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK). Lees verder
 
 
 
Metropoolregio Amsterdam rolt warmtenetten uit
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben 32 publieke en private partijen zich verbonden om warmtenetten verder te ontwikkelen. Doel van het programma MRA Warmte Koude is om voor 2040 een half miljoen woningen aan te sluiten op een robuust warmtenet. Lees verder
 
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.