headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - dinsdag 4 april 2017  
 
> Leiden bestaande plannen tot voldoende woningen in de toekomst?
> Nu aan het werk om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn
> Regionale afspraken leidend bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen
> Hoog bezoek voor woningmarktregio’s Noord-Holland
> Woonwensen in Metropoolregio Amsterdam
 
 
Leiden bestaande plannen tot voldoende woningen in de toekomst?
Die vraag onderzoekt EIB in opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland. EIB onderzoekt in hoeverre bestaande  plannen tot voldoende nieuwe woningen gaan leiden binnen de gestelde termijnen. Ook krijgen we hiermee inzicht waarom plannen niet altijd even makkelijk van de grond komen. Lees verder
 
 
 
Nu aan het werk om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn
Wij nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse Netwerkconferentie Duurzaam Wonen Noord-Holland. Thema van de conferentie is Duurzaamheid. Voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, is spreker deze middag. Lees verder
 
 
 
Regionale afspraken leidend bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen
Vanaf 1 maart 2017 is het verplicht dat gemeenten in de regio gezamenlijk afspraken maken over nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel die gemeentegrensoverschrijdend is. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Maar bij gemeentegrensoverschrijdende bouwontwikkelingen kan de verantwoordelijkheid niet bij één gemeente worden neergelegd.  Daarom moeten gemeenten onderling afstemmen en samenwerken voor een goede verdeling van bouwlocaties over de gemeenten. Dit om ongewenste concurrentie te voorkomen en vraag en aanbod regionaal in evenwicht te brengen. Lees verder
 
 
 
Hoog bezoek voor woningmarktregio’s Noord-Holland
Minister Plasterk van Wonen bezoekt woensdag 19 april de woningmarktregio in de Metropoolregio Amsterdam. Plaatsvervangend Directeur Generaal van het ministerie, Erik Jan van Kempen, bezoekt die dag ook Noord-Holland Noord. Lees verder
 
 
 
Woonwensen in Metropoolregio Amsterdam
Eind maart 2017 start de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het eerst een grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen, ook met het oog op het bevorderen van de doorstroming. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht. Lees verder
 
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.