headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - maandag 11 maart 2019  
 
> Provincie, gemeenten en markt versnellen woningbouw regio Alkmaar
> Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast
> Gemeenteraadsleden in gesprek over woningbouw
> Meer woningeigenaren investeren in energiezuinig maken van huis
> Buitenpoorten: pilot start 5 april
> WoonZorgwijzer Noord-Holland
> Weblog Joke Geldhof: Voorkom opdrogen bouwstroom
 
 
Provincie, gemeenten en markt versnellen woningbouw regio Alkmaar
De provincie Noord-Holland slaat samen met de regio Alkmaar en de Woningmakers regio Alkmaar de handen ineen om de woningbouw in de regio aan te pakken. In de regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest samen. Woningmakers Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van private partijen in de regio die een rol spelen in het bouwen van woningen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Tessie Dijkers
Lees verder
 
 
 
Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025.

De bouw van zoveel woningen heeft een grote impact op de ruimte en de bereikbaarheid in de regio. Hierbij is hulp van het Rijk nodig. De ondersteuning kan betrekking hebben op capaciteit, kennis en kunde, regelgeving, bereikbaarheid en financiële middelen.Voor meer informatie kunt u terecht bij Delia Hofman.

Lees verder
 
 
Gemeenteraadsleden in gesprek over woningbouw

Ruim 70 Noord-Hollandse raadsleden namen deel aan de Masterclass Bouwen en Wonen van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland op maandag 21 januari 2018. De masterclass was bedoeld om hen bij te praten over de woningbouw in al zijn aspecten en hun rol daarin. De provincie en Bouwend Nederland, die al enkele jaren nauw samen werken aan hun gezamenlijke agenda, benadrukten het belang van een continue bouwstroom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ditte Valk.

Lees verder
 
 
 
 
Meer woningeigenaren investeren in energiezuinig maken van huis

Steeds meer inwoners die hun huidige woning energiezuiniger willen maken, kloppen voor advies en begeleiding aan bij een energieloket.

In 2018 hebben de activiteiten van alle energieloketten in Noord-Holland geleid tot 11.010 offerteverzoeken aan bouw- en installatiebedrijven. Daarvan hebben 5460 offertes geleid tot een opdracht, met een totale investeringsomvang van ongeveer 9,2 miljoen euro. De provincie Noord-Holland ondersteunt de energieloketten financieel via de gemeenten.Voor meer informatie kunt u terecht bij Pim van Herk.

Lees verder
 
 
Buitenpoorten: pilot start 5 april

Hoe zorg je dat stations, op het snijvlak van stad en land gebruikt gaan worden als startpunt om van het buitenleven te genieten? Met het project Buitenpoorten werkt de provincie samen met partners aan het verbeteren van de aansluiting tussen stad en landschap en creëren we meer bekendheid in de stad aan de nabijheid en toegankelijkheid van dit landschap. De resultaten van eerder onderzoek gaan we testen door middel van een pilot. Met deze pilot willen we ervaring opdoen bij het positioneren van stations als ideale locatie om van daaruit het omliggende landschap te verkennen en er te recreëren. Op vrijdag 5 april start de pilot van het project Buitenpoorten op station Santpoort Noord. Wees welkom: “Volg het spoor van stad naar landschap”. In maart, eind april en oktober voert de NS enquêtes uit om de ervaringen van reizigers te verzamelen. Recreanten en reizigers kunnen vanaf 5 april ook hier feedback geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij Corine Meijer.

Lees verder
 
 
 
WoonZorgwijzer Noord-Holland

Lokale toepassingen.

Op 13 september 2018 is de WoonZorgwijzer in Noord-Holland gelanceerd. De WoonZorgwijzer laat zien welke groepen mensen met een bepaalde aandoening of problematiek in een wijk of buurt wonen en met welke beperkingen zij te maken hebben. De provincie heeft dit instrument beschikbaar gesteld aan alle stakeholders in de provincie, die er allen hun voordeel mee kunnen doen. We weten dat een aantal lokale partijen concreet met het instrument aan de slag is gegaan, maar veel gebruik vindt plaats buiten ons gezichtsveld. Dat kan uiteraard heel goed, toch doen we vanuit inhoudelijke interesse een oproep interessante voorbeelden van toepassingen bij ons te melden.


Nieuwe versie in aantocht
De WoonZorgwijzer is een monitorinstrument en daarmee nooit definitief af. Momenteel wordt hard gewerkt aan een update. Deze heeft betrekking op de volgende elementen:

  1. De peiljaren 2018 en 2023 worden aan de databases toegevoegd, zodat een meer actueel beeld wordt gegeven van de situatie in uw werkgebied;
  2. De presentatiewijze wordt verbeterd: er wordt overgestapt op grids, wat een nauwkeuriger weergave mogelijk maakt, én er worden animaties toegevoegd zodat de ontwikkelingen in de tijd nog beter inzichtelijk worden gemaakt.

In de loop van maart 2019 zal er een nieuwe geactualiseerde versie van de WoonZorgwijzer beschikbaar komen. Houdt de site www.woonzorgwijzer.info dus goed in de gaten!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolijn Geirnaert .

 
 
 
 
Weblog Joke Geldhof: Voorkom opdrogen bouwstroom

Wonen is een van de belangrijkste thema’s in de komende verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. Alle kiezers willen dat er hoe dan ook meer woningen worden gebouwd. Zodat wachtlijsten korter worden en de druk van de markt gaat. Je zou bijna denken dat niets gebeurt om daarvoor te zorgen. Maar niets is minder waar: iedereen is op dit moment keihard aan de slag om te zorgen dat er zoveel mogelijk woningen bij komen. Dat geldt voor ons als provincie, gemeenten én voor marktpartijen. Lees meer

 

 

 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.