headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - woensdag 10 juli 2019  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Herinrichting Franse Kampweg (N236) gereed
> N236 Loodijk in 2020
> Werkzaamheden aan de N236 en de N524
> Herstel oeverconstructie Bloklaan (N403) te Loosdrecht
> Controleren van verkeerslichten en openbare verlichting
> Beschermen van bruggen en onderdoorgangen in het Gooi en Vechtstreek gebied
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
 
Herinrichting Franse Kampweg (N236) gereed
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft VolkerInfra de uitvoering van het groot onderhoud tussen de rotonde bij de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de kruising met het Noordereinde op 24 mei afgerond. De fundering en het wegdek waren aan het einde van de levensduur en moesten vervangen worden. Om de veiligheid te verbeteren zijn tevens de oversteekplaatsen voor voetgangers en (brom-)fietsers verruimd en zijn de kruisingen voorzien van bredere weggedeeltes en middenbermen. De bestaande middeneilanden zijn verlengd en er zijn nieuwe middeneilanden aangebracht.
 
 
N236 Loodijk in 2020
Het weggedeelte van de N236 tussen de kruising met het Noordereinde en de faunapassages is ook toe aan een herinrichting. De werkzaamheden omvatten onder andere het verleggen en verbreden van de hoofdrijbaan en het fietspad naar de geldende richtlijnen. Op dit moment wordt gekeken wanneer het voorbereidend werk kan beginnen, zoals het verleggen van ondergrondse kabels en leidingen. Zodra hier meer over bekend is, wordt de omgeving hierover benaderd. Naar verwachting zal eind 2020 worden gestart met de werkzaamheden aan de weg.
 
 
 
Werkzaamheden aan de N236 en de N524

Er is groot onderhoud nodig op de Naarderweg/Bussemergrindweg (N524) en op het kruispunt tussen de N236 en de N524. Het kruispunt wordt opnieuw ingericht met een extra afslag om linksaf te slaan richting de N524. De werkzaamheden op de N524 bestaan uit het vervangen van de asfaltdeklaag, aanpassen en vernieuwen van de verkeerslichten op de kruising N236-N524, aanbrengen van een faunagoot en vervangen van de lichtmasten armaturen. Deze werkzaamheden gaan in het najaar van 2019 plaatsvinden. Zodra de planning bekend is, wordt hiervoor een inloopavond georganiseerd.

 
 
 
 
Herstel oeverconstructie Bloklaan (N403) te Loosdrecht

Eind vorig jaar is op de Bloklaan (N403) in de gemeente Loosdrecht geconstateerd dat over een lengte van circa 100 m de oever van de Loenderveense Plas als gevolg van erosie is afgebrokkeld. Dit betekent dat de Bloklaan kan verdwijnen in het water. Om de stabiliteit van het wegdek niet in gevaar te laten komen heeft VolkerInfra in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Waternet (beheerder Loenderveense Plas-drinkwaterplas) een voorlopig ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp is ervoor gekozen om op deze locatie een natuurvriendelijke oever terug te brengen. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats na de zomer van 2019.

 
 
Controleren van verkeerslichten en openbare verlichting

Voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer gaat VolkerInfra komende maand alle verkeerslichten en openbare verlichting controleren. Mocht tijdens de inspectie blijken dat een licht defect is, dan wordt deze direct vervangen. Zij rijden langs alle lichtmasten, verkeersinstallaties om dit te controleren. Het kan zijn dat de weg gedeeltelijk moet worden afgezet om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

 
 
 
Beschermen van bruggen en onderdoorgangen in het Gooi en Vechtstreek gebied

Bruggen en onderdoorgangen moeten beschermd worden tegen corrosie en rotting. Daarom gaat VolkerInfra vanaf juli conserverings- en vervangingswerkzaamheden uitvoeren aan bruggen en onderdoorgangen. Dit doen ze door metalen te verzinken, anodiseren (aanbrengen van een beschermende coating) of door een beschermende verflaag aan te brengen en door hout te impregneren met een houtverduurzamingsmiddel of door een beschermende verflaag aan te brengen. Daarnaast worden de afwateringsgoten gereinigd en waar nodig worden bepaalde onderdelen van bruggen of onderdoorgangen vervangen. Alle werkzaamheden worden daar waar mogelijk zo hindervrij als mogelijk uitgevoerd. Werkzaamheden vinden plaats op de objecten zelf waardoor de impact voor weggebruikers minimaal is. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden op specifieke locaties, bijvoorbeeld schilderen van een leuning/hekwerk langs het fietspad en/of rijbaan, kan het voor de veiligheid van het uitvoeringspersoneel nodig zijn dat er een snelheidsverlaging in combinatie met een wegversmalling aanwezig is.

 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
 
twitter Twitter