Provincie Noord-Holland
 
Header Gooi en Vechtstreek
Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek

In deze nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over het werk van de provincie in de regio Gooi- en Vechtstreek. In deze editie onder andere nieuws over de nieuwe regionale Facebookpagina van de provincie, werkzaamheden aan het sluiscomplex 't Hemeltje (Nederhorst den Berg) en u kunt een video bekijken over het hergebruik van de bomen bij Anna's Hoeve. Daarnaast veel informatie over de projecten rondom de N525.

  Lees meer
N525: aanpassing fietsoversteek

De N525 is een drukke verkeersweg tussen gemeente Laren en gemeente Hilversum. Provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten, naar aanleiding van klachten over te hard rijden en onveiligheid, diverse maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Al eerder dit jaar zijn de in/uitritten ter plaatse van Hilversumseweg 53, 57&59 door het aanbrengen van witte stoepranden verduidelijkt.

In de nacht van 28 op 29 oktober 2020 heeft onze gebiedsaannemer VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek op de N525 vlak voor de komgrens van gemeente Hilversum de fietsoversteek aangepast, zodat automobilisten meer attent zijn dat fietsers/voetgangers oversteken. De rustplaatsen van het fietspad zijn verbreed van 3 naar 4 meter en er is rood asfalt aangebracht. De fietsoversteek wordt door het contrast met het zwarte asfalt beter zichtbaar. De witte RWS banden (stoepen) rond de fietsoversteek zijn schoon gespoten en enkele nieuwe witte RWS banden zijn aangelegd. Hierdoor worden de rustpunten beter zichtbaar voor voertuigen op de N525 in het bos onder alle weersomstandigheden en tijden.
 Lees meer over de N525
 
  Update natuurverbinding N525  
  Provincie stelt nieuwe projectleider en procesbegeleider aan
Eind september stelde de Provincie twee nieuwe projectleden aan. De nieuwe projectleider is Jaap de Groot, hij vervangt Jos Beumer. Jaap werkt bij Sweco en wordt door de Provincie ingehuurd. Hij heeft een achtergrond in bouwkunde en planologie en deed ervaring op met de uitvoering van ruimtelijke planning in zijn werk voor BAM en bij Sweco. De rol van projectleider is hem bekend en hij werkt op dit moment, naast het project voor de N525, aan de Nieuwe Bussummerweg in Huizen en het Zeeburgereiland in Amsterdam.

Daarnaast zal Emma Grijsen het team versterken, zij vervangt Willemijn Wesselink en vervult de rol van procesbegeleider. Haar voornaamste rol is de samenwerking met de begeleidingsgroep en het stroomlijnen van het vervolgproces. In haar dagelijks werk staat het werken met groepen en teams centraal en denkt ze na over een passende vorm bij de stappen in een proces. Ze volgde de opleiding Bos- en Natuurbeheer en kijkt met haar groene achtergrond uit naar dit project.
 
     
  Eerste bijeenkomst begeleidingsgroep
Een van de samenwerkingsvormen die we opzetten voor de natuurverbinding is een ontwerpproces met een begeleidingsgroep. Deze groep gaat het komende jaar aan de slag om tot een gedragen schetsontwerp te komen. Naast het schetsontwerp beslist de begeleidingsgroep mee over het informeren van de omgeving. Hierbij werken ze nauw samen met de gebiedspartijen Goois Natuurreservaat, gemeente Laren, gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland.

De samenstelling van de begeleidingsgroep vond plaats in het voorjaar en in juni was de eerste bijeenkomst waarin de groep met elkaar kennismaakte, de opdracht voor de begeleidingsgroep is besproken en er werkafspraken zijn gemaakt.

Helaas liep het proces daarna vertraging op als gevolg van de Covid-19 crisis en de richtlijnen die het samenkomen onmogelijk maakte. Ook de wisselingen van de projectleden had invloed op de organisatie van de volgende bijeenkomst. In november was het zover en kon er een vervolg gegeven worden aan het proces! De begeleidingsgroep kwam in een online vergadering bijeen om de draad weer op te pakken. In het overleg stond het delen van informatie over de ecologie en het landschap rondom de N525 centraal. In december staat de volgende bijeenkomst gepland. De begeleidingsgroep verkent daarnaast in de decembermaand het gebied tijdens het geplande veldbezoek.
 
 
  Lees meer
 
 
 
  Gooi en Vecht dec. afb. 1  
  Bestemmingsplan vastgesteld voor kruispunt Oude Postweg/Westerheide Laren (N525)  
  Het bestemmingsplan bij het kruispunt Oude Postweg/Westerheide is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk een voorrangsplein aan te leggen over de provinciale weg N525.  
 
  Lees meer
 
 
 
  N526: snelheidsmetingen onder de loep  
 

Na de reconstructie van de N526 in 2018 bleek dat weggebruikers zich nog steeds niet aan de maximale snelheid houden. Daarom heeft de provincie in 2020 de snelheid op verschillende locaties langs de N526 (Prins Hendriklaan / Boissevainweg) met een snelheidsdisplay gemeten om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid. In juni 2020 is de snelheidsdisplay echter gestolen. Na een lange (lever)tijd hangt er sinds 30 oktober 2020 op de N526 ter hoogte van hectometerpaal 0.25 richting Hilversum weer een nieuw exemplaar. Het bord blijft tot ongeveer april 2021 op verschillende plaatsen langs de N526 hangen.

 
     
  N526_Smileyweb  
  Op basis van de tussentijdse resultaten van deze snelheidsmetingen bekijkt de provincie in overleg met de gemeente of er voldoende argumenten zijn om een verzoek aan het Openbaar Ministerie te doen voor het plaatsen van flitspalen, dan wel om andere maatregelen te treffen. Zodra meer bekend is, geven we hierover een terugkoppeling.  
     
 
 
  Voorbereid op winters weer: vlootschouw gladheidsbestrijding  
  Tijdens de herfst en winter is de kans op nachtvorst of een sneeuwbui altijd aanwezig. Daarom voert gebiedsaannemer VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek aan het begin van elke herfst een vlootschouw voor de gladheidbestrijding. Hierbij worden zoutstrooiers en sneeuwploegen op de vrachtwagens gezet en technisch gekeurd. De vrachtwagenchauffeurs nemen alle routes door ter voorbereiding op de eerste strooironde. Zo staat de provincie samen met de aannemer klaar om de wegen in het gebied Gooi- en Vechtstreek de komende winter veilig te houden.  
     
  Vloot  
 
  Lees meer op website van gebiedsaannemer
 
 
 
  Provinciaal nieuws over Gooi- en Vechtstreek nu ook op Facebook!  
 

Op de hoogte blijven van het provinciale nieuws in de Gooi- en Vechtstreek? Volg dan onze Facebook-pagina.

De regio bestaat uit 7 gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en is volop in ontwikkeling. Van natuur en regionale initiatieven tot (infra)projecten, zoals het aanleggen van nieuwe wegen.

Gebiedsaannemer VolkerInfra PNH Gooi en Vechtstreek voert het dagelijks beheer en onderhoud van het provinciaal areaal voor de provincie uit, zoals het vervangen van verlichting en schoonhouden van sloten.

Ook gezamenlijk nieuws van gemeente en andere samenwerkingspartners komt geregeld terug in het nieuwsoverzicht.

Via de Facebookpagina Gooi- en Vechtstreek is het nieuws altijd dichtbij!

 
 
  Naar Facebook
 
  FBGooienVechtstreek  
     
 
 
  'Alle hout is timmerhout': video over herbestemming hout Anna's Hoeve  
 

In de korte film ‘Alle hout is timmerhout’ laat de projectorganisatie HOV in ‘t Gooi zien hoe zij een deel van het kaphout uit Anna’s Hoeve teruggeeft aan de samenleving. Bij de kap die eind vorig jaar van start ging, werden 1.000 boomstammen apart gelegd voor maatschappelijke initiatieven.
Een jaar geleden startte BAM in opdracht van de projectorganisatie HOV in ‘t Gooi met het kappen van bomen aan de rand van Anna’s Hoeve om plaats te maken voor een fly-over, een natuurbrug en een busbaan in Hilversum. Het gekapte bos wordt gecompenseerd met nieuwe bomen of gelijkwaardige natuur, bij voorkeur in het projectgebied zelf.


 
     
  Boomstammen  
  Van de 1.000 boomstammen die apart zijn gelegd voor maatschappelijke initiatieven, zijn er nu 500 afgeleverd. Zo gingen er bijvoorbeeld 140 stammen naar het recreatiegebied Geestmerambacht in Noord-Scharwoude, 100 stuks naar de Pluktuin van Geesje in Oudkarspel en 152 exemplaren zijn afgeleverd bij De Groene Afslag in Laren waar het hout wordt verwerkt tot schuren, houten kratjes, speeltoestellen en tapasplankjes. Nog eens 500 exemplaren liggen te drogen en worden eind volgend jaar afgeleverd bij een aantal praktijkscholen in de regio.  
 
  Bekijk de video
 
 
 
  Sluiscomplex 't Hemeltje (Nederhorst den Berg) langdurig afgesloten voor vaarverkeer  
 

Tot eind maart 2021 wordt groot onderhoud verricht aan sluiscomplex ’t Hemeltje in Nederhorst den Berg. De elektrotechnische en hydraulische installaties zijn aan vervanging toe, zodat deze weer duurzaam en betrouwbaar kunnen blijven functioneren.

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden aan het sluiscomplex ’t Hemeltje blijft de N523 met naastgelegen fietspad met beperkte hinder bereikbaar voor doorgaand verkeer. Alleen tijdens 8 testnachten, eind februari/begin maart 2021, wordt de weg tussen 20.00 en 5.00 uur in beide richtingen ter plaatse van de brug afgesloten om de nieuwe installaties te testen. Op 7 januari staan hijswerkzaamheden bij 't Hemeltje gepland.

 
 
  Lees meer
 
  Sluiscomplex klein  
  Door Corona-maatregelen en uitval van zieke medewerkers in de fabriek die de elektronica levert van het Hemeltje, ontstaat mogelijk vertraging in bovenstaande planning.   
     
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl