headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - woensdag 17 oktober 2018  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Halte Rundervreugd (Buslijn 106) komt te vervallen
> Snelheidsmeting N526
> N236 - Update Franse Kampweg/ Loodijk
> Maaien
> Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open
> Prima opkomst en gemoedelijke sfeer bij inloopbijeenkomsten HOV in t Gooi
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
 
Halte Rundervreugd (Buslijn 106) komt te vervallen

Vanaf 9 december 2018 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de bushalte ‘Rundervreugd’ op de N523 nabij Dammerweg 1. Voor gebruikers van de buslijn 106 (richting Weesp/Hilversum) betekent dit dat zij gebruik kunnen maken van de andere haltes (Lage Klompweg en Dammerweg 6). De halte komt te vervallen, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt en andere haltes dichtbij liggen. Voor de meeste actuele reisinformatie, check www.connexxion.nl.

 
 
Snelheidsmeting N526
Op de N526 hebben er snelheidsmetingen plaatsgevonden, omdat er mogelijk te hard gereden wordt. Deze metingen worden op dit moment geanalyseerd. Mocht daaruit blijken dat er echt te hard wordt gereden, dan worden er passende maatregelen genomen.
 
 
 
 
N236 - Update Franse Kampweg/ Loodijk

De aannemer VolkerInfra is momenteel aan het kijken naar kleine optimalisaties die geen financiële consequenties hebben. Dit zouden bijvoorbeeld het soort struiken kunnen zijn. Begin 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats waarbij het ontwerp en de data van uitvoering verder wordt toegelicht.
De Franse Kampweg wordt tegelijkertijd voorbereid en uitgevoerd met de Loodijk (N236). Ook over dit gedeelte zal begin 2019 meer informatie bekend zijn en worden de direct betrokkenen uitgenodigd voor een informatieavond.

 
 
Maaien

Wekelijks worden er rondes gedaan om te kijken waar er gemaaid moet worden. Het gras/onkruid mag namelijk niet hoger dan 1 meter zijn, omdat dit het zicht belemmert en onveilige situaties kan creëren. Komende weken wordt er daarom ook weer gemaaid door aannemer VolkerInfra. In hun eerste ronde hebben zij alleen de eerste meter gemaaid. In deze tweede ronde maaien zij de gehele berm, om de weg een natuurlijk karakter te geven. Hierdoor ziet het er anders uit dan in het verleden.

 
 
 
 
Liniebrug en natuurverbinding Nigtevecht officieel open
Met een kanonschot ging de brug bij Nigtevecht officieel open op 7 september 2018. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal heet vanaf nu Liniebrug om te onderstrepen dat het een verbinding is tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. In 2020 willen beide linies onder de naam Hollandse Waterlinies één groot werelderfgoed worden. Lees verder
 
 
Prima opkomst en gemoedelijke sfeer bij inloopbijeenkomsten HOV in t Gooi
Nu de route van de HOV-bus beslecht is, stonden overleg en samenwerking weer centraal tijdens de inloopbijeenkomsten. Projectmanager Arend van Dijk: “Een duidelijke verandering in het proces: we kunnen weer constructief verder en dat zorgde op beide bijeenkomsten voor een prettige en opbouwende sfeer”.

In Eemnes bogen zich op woensdag 26 september ruim 45 bewoners over het voorlopig ontwerp van de HOV-route langs Eemnes en Laren. Belangrijkste issues zijn de inrit van het tuincentrum in Eemnes en de kans op overlast van geluid en licht aan de westkant van de A27. Aan de oostkant vraagt de veiligheid van de kruising busbaan en de toerit van de A27 om extra aandacht.
Ook in Huizen-Blaricum was donderdag 27 september de sfeer gemoedelijk. Tussen 17.00 en 21.00 uur liepen een kleine honderd mensen binnen. Voor dit deelproject staat het ontwerpproces nog aan het begin. Het tracé ligt intussen vast: de bus rijdt straks met het reguliere verkeer mee via De Meent. Op een aantal punten langs de route zijn ingrepen nodig om de doorstroming en veiligheid te kunnen garanderen. Juist daarover werd het gesprek gevoerd. Een tiental belanghebbenden gaf zich op voor de klankbordgroepen die in oktober en november georganiseerd worden. Aan de hand van de opgehaalde reacties wordt dan een verdiepingsslag gemaakt als basis voor het ontwerp. Eind dit jaar wordt een tweede serie inloopbijeenkomsten georganiseerd. Pas daarna worden de ontwerpen vastgesteld.
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
twitter Twitter