headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - woensdag 18 december 2019  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Nieuwe beplanting rotonde Franse Kampweg (N236)
> Belijning fietspad aangepast langs N417
> Oeververbetering N403 (Bloklaan)
> Groot onderhoud N524/N236 bijna afgerond
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
 
Nieuwe beplanting rotonde Franse Kampweg (N236)

In het kader van groot onderhoud aan de N236, bestaande uit asfalteringswerkzaamheden, is op maandag 18 november op de rotonde Franse Kampweg (N236) in Bussum ook nieuwe beplanting aangebracht. Deze beplanting bestaat uit drie krentenbomen (Amelanchier lamarckii), twee hazelaars (Corylus avallana) en drie gewone vlierbomen (Sambucus nigra). Naast het planten van bomen is de bodem ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel.

 
 
 
Belijning fietspad aangepast langs N417
Langs de N417 tussen Groenekan en Hilversum hadden fietsers hinder van van geparkeerde auto’s ter hoogte van de kruising van de N417 met de Graaf Floris V weg. Provincie Noord-Holland heeft daarom gekozen voor een aangepaste belijning van het fietspad. Zo is het voor automobilisten duidelijker hoe het fietspad loopt en waar zij mogen parkeren.
 
 
 
Oeververbetering N403 (Bloklaan)

In verband met afkalving van het talud langs de N403, tussen Nieuwerhoek en Oud Loosdrecht (plaatselijk bekend als Bloklaan), is deze in oktober van dit jaar hersteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Waternet om tot een natuurvriendelijke oplossing te komen. Dit is gerealiseerd door de toepassing van zand, klei, stortsteen en rietpollen met aardbeinetten, waardoor een fraai ontwerp is ontstaan.

 
 
 
Groot onderhoud N524/N236 bijna afgerond

Afgelopen oktober en november is groot onderhoud uitgevoerd op de Naarderweg en Bussumergrindweg. Tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) is de fundering en het wegdek vervangen. Verder is op de Bussumergrindweg een nieuwe faunagoot aangelegd, zodat kleine dieren veilig onder de weg door kunnen. Op de Franse Kampweg (N236) is een extra afslag naar links gecreëerd, waardoor de doorstroming op de provinciale weg verbetert. De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. In het voorjaar van 2020 wordt de definitieve belijning aangebracht. Ook de bermen worden dan ingezaaid.

 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
 
twitter Twitter