headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - woensdag 25 september 2019  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Inloopavond over werkzaamheden N524
> Werkzaamheden Bloklaan (N403) vanaf 30 september 2019
> Vervanging fietsbrug (N523)
> Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij
> Maaien
> Werkzaamheden HOV in ít Gooi lopen geen vertraging op
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
 
Inloopavond over werkzaamheden N524

De Naarderweg en Bussumergrindweg (N524) tussen de kruising met de Nieuwe Crailoseweg (Hilversum) en de kruising met de Struikheiweg (Bussum) zijn aan groot onderhoud toe. Om bewoners en belangstellenden te informeren, organiseert de provincie Noord-Holland een inloopavond op woensdag 2 oktober 2019 in de Infoschuur ‘t Gooi.

Datum: woensdag 2 oktober
Tijd: vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur met een plenaire presentatie om 20.00 uur
Adres: Infoschuur ’t Gooi, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

Lees verder
 
 
 
Werkzaamheden Bloklaan (N403) vanaf 30 september 2019

De oeverconstructie aan de noordzijde van de Bloklaan (N403), gelegen in de gemeente Wijdemeren, is tussen hectometerpaal 2.4 en 2.5 aan het wegspoelen. Daarom start aannemer VolkerInfra vanaf maandag 30 september met het herstellen van de oever.
Deze oever maakt deel uit van de Loenderveense Plas (drinkwatervoorziening) die weer onderdeel uitmaakt van de Oostelijke Vechtplassen. Binnen het plangebied vindt op meerdere delen uitspoeling van de oever plaats door de golfslag vanuit de plassen. Hierdoor komt de constructie en veiligheid van de Bloklaan (N403) in gevaar. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt een lang gekoesterde wens van het hoogheemraadschap ingevuld. Op deze locatie wordt namelijk het eerste stuk natuurvriendelijke oever inclusief rietsoorten aangeplant (in plaats van de huidige “harde” waterkering langs de Loenderveense plas). Hier kan dan de flora en fauna dankbaar gebruik van maken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 30 september tot en met vrijdag 18 oktober op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. Het verkeer wordt middels een om-en-om regeling langs de werkzaamheden geleid. Het verkeer kan hierdoor enige vertraging oplopen.

 
 
 
Vervanging fietsbrug (N523)
Om de fietsbrug langs de Gabriëlweg (N523), nabij sluis ’t Hemeltje, de komende jaren weer veilig en betrouwbaar te kunnen laten functioneren, zijn vanaf 26 augustus tot en met 6 september levensduurverlengende maatregelen uitgevoerd. In deze periode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Vervangen houten rijdek;
• Vervangen leuningen;
• Herstellen palen draagconstructie.
 
 
Bomenkap in Hilversum: feiten op een rij
Om ruimte te maken voor de vrije busbaan tussen de A27 en het station, de nieuwe weg parallel daarlangs en de natuurbrug over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort, worden er bomen gekapt. De aannemer gaat in principe medio september van start. Er loopt nog één bezwaarprocedure waarbij een voorlopige voorziening is aangevraagd. De rechter doet uiterlijk half september uitspraak. Lees verder
 
 
 
 
Maaien
In de maand oktober gaat VolkerInfra maaiwerkzaamheden uitvoeren in het gehele gebied van de Gooi en Vechtstreek. Op sommige plekken hebben er al eerder maairondes plaatsgevonden. In de maand oktober wordt het gehele areaal van de provincie Noord-Holland gemaaid zodat de groenvoorzieningen weer winterklaar zijn. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de spitstijden uitgevoerd zodat de hinder voor de weggebruikers minimaal is. Daar waar dit in verband met de verkeersdrukte of vanuit verkeersveiligheid niet mogelijk is, worden de maaiwerkzaamheden in de avond dan wel in de nacht uitgevoerd.
 
 
Werkzaamheden HOV in ít Gooi lopen geen vertraging op
De aanleg van de busbaan tussen Huizen en Hilversum heeft geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Van vertraging door PAS is dan ook geen sprake. Daarnaast heeft de rechter de voorlopige voorziening die door de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) werd aangevraagd om de kapwerkzaamheden in Anna’s Hoeve en Monnikenberg uit te stellen, verworpen. Dit betekent dat BAM Infra binnenkort van start gaat met het kappen van bomen en het bouwrijp maken van de grond. Lees verder
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
 
twitter Twitter