headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - donderdag 28 mei 2020  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Even voorstellen: weginspecteurs Adrie en Fabian
> Markeringen en schilderwerkzaamheden Bussumergrintweg (N524) klaar
> Maatregelen onveilige verkeerssituaties Hilversumseweg Laren (N525)
> Fietsoversteek Franse Kampweg toch aangepast (N236)
> Natuurlijk bestrijdingsplan eikenprocessierups
> Hilversumse deel HOV in ‘t Gooi van start
> Van voorlopig naar definitief ontwerp voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg
> Nieuwe gedeputeerde Jeroen Olthof
> Video aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen
> Samenwerking rond projecten N525
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek

In deze nieuwsbrief leest u onder andere waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.

 

Voor inhoudelijke vragen, zoals vragen over provinciale (vaar)wegen, subsidies en vergunningen kunt u contact opnemen met het Servicepunt. Telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis). E-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

 
 
 
Even voorstellen: weginspecteurs Adrie en Fabian

In de nieuwe rubriek ‘Even voorstellen’ vertellen mensen vanuit verschillende functies over hun werk bij de provincie in de regio Gooi- en Vechtstreek. Dit keer hebben we de weginspecteurs Adrie Klein van de provincie en Fabian Fleuren bij de gebiedsaannemer Volker Infra gevraagd wat te vertellen over hun werk.

Lees verder
Even voorstellen: Adrie en Fabian (rechts)
 
 
 
Markeringen en schilderwerkzaamheden Bussumergrintweg (N524) klaar
De markeringen van de Bussumergrintweg (N524) zijn eerder door slecht weer uitgesteld. In de eerste weken van mei zijn de werkzaamheden, het aanbrengen van markeringen en het schilderen van de lichtmasten, afgerond.
 
 
 
Maatregelen onveilige verkeerssituaties Hilversumseweg Laren (N525)

Naar aanleiding van klachten over te hard rijden en onveilige situaties is na overleg tussen gemeente Laren, Hilversum en provincie Noord-Holland besloten om bij weggebruikers meer aandacht te vragen voor de maximale snelheid. Om de snelheid beter te accentueren is in Laren ter hoogte van de A1 op de weg de markering ‘50’ aangebracht. Op de Hilversumseweg wordt ter hoogte van huisnummer 53/55/57 de uitrit aangepast door het plaatsen van witte betonbanden en het plaatsen van waarschuwingsborden.

Maximum snelheid
 
 
 
Fietsoversteek Franse Kampweg toch aangepast (N236)

In 2017 is de fietsoversteek Franse Kampweg (N236) tussen het Spanderswoud en Fransche Kampheide aangepast. De nieuwe situatie levert helaas nog steeds een onveilige situatie op. Er is besloten om deze fietsersoversteek opnieuw te bekijken en aanvullende maatregelen te treffen. De verbetermaatregelen zijn besproken met de Fietsersbond en de gebiedsaannemer gaat binnenkort met het nieuwe ontwerp aan de slag.

 
 
 
Natuurlijk bestrijdingsplan eikenprocessierups

Afgelopen jaren zorgt de eikenprocessierups in heel Nederland voor veel overlast. Voor het gebied Gooi- en Vechtstreek is daarom een bestrijdingsplan opgesteld. De provincie gaat samen met de gebiedsaannemer VolkerInfra op een natuurlijke manier de strijd aan met de eikenprocessierups. Zo zijn de afgelopen periode op een aantal hotspots biobased nestkasten voor mezen en vleermuizen opgehangen, natuurlijke vijanden van de rups. De kasten zijn op een duurzame manier gemaakt en bestaan uit reststoffen bermmaaisel en gerecycled kunststof. Daarnaast zijn ze geschikt voor hergebruik, hebben een lange levensduur en een natuurlijke uitstraling. Aanvullend wordt langs de provinciale wegen de aanwezige eikenprocessierups weggezogen om overlast te voorkomen.

Biobased nestkast
 
 
 
Hilversumse deel HOV in ‘t Gooi van start

Op 30 maart jongleden is de drukke Oosterengweg in Hilversum afgesloten voor verkeer om plaats te maken voor de bouw van een onderdoorgang ter hoogte van het spoor. Daarnaast bouwt BAM in opdracht van de provincie Noord-Holland een vrije busbaan met fly-over nabij de A27 en een natuurbrug voor overstekend wild in Anna’s Hoeve. De afsluiting van de Oosterengweg zou normaliter enorme impact hebben gehad op de drukte in en rond Hilversum, maar door de corona-uitbraak laat het wegennet nu een heel ander beeld zien. Automobilisten kunnen de komende weken langzaam wennen aan de nieuwe situatie die tot oktober 2021 van kracht blijft. Dan pas is de tunnelbuis voor snelverkeer klaar. Daarna is de buis voor fietsers en voetgangers aan de beurt.

Lees verder
 
 
Van voorlopig naar definitief ontwerp voor Anna’s Hoeve en Monnikenberg
Een kleine 50 mensen reageerden afgelopen maand op het voorlopig ontwerp voor de toekomstige inrichting van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. De provincie presenteerde het ontwerp sinds begin april online als alternatief voor de door corona afgelaste inloopbijeenkomst. Aan de hand van ontwerptekeningen met uitgebreide toelichtingen konden bewoners en belangstellenden kennisnemen van de plannen voor zowel het versterken van natuurwaarden als het verbeteren van voorzieningen voor recreanten. De reacties waren divers en gingen onder meer over de wandel- en fietspaden, het leefgebied van de das en de afbakening van het rustgebied. Bijna de helft van de respondenten pleit voor de aanleg van een mountainbikevoorziening. Het projectteam gaat nu aan de slag met de opmerkingen en suggesties. Volgens planning is eind juni 2020 het definitief ontwerp klaar. Lees verder
 
 
 
 
Nieuwe gedeputeerde Jeroen Olthof
Vanaf 9 maart 2020 hebben Provinciale Staten Jeroen Olthof (PvdA) benoemd als gedeputeerde. Jeroen Olthof volgt hiermee Adnan Tekin op en is verantwoordelijk voor bereikbaarheid, luchtvaart, leefbaarheid, gezondheid en milieu.
 
 
 
Video aanpak baggeren Loosdrechtse Plassen
De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor zijn de plassen niet optimaal bevaarbaar en is het water troebel door zwevend slib. Ook hebben waterplanten weinig kans om te overleven en vervolgens de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Om te laten zien wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd, heeft provincie Noord-Holland met partners een video gemaakt over de aanpak vanaf 2022. Meer informatie en voor het bekijken van de video
 
 
Samenwerking rond projecten N525
Provincie Noord-Holland werkt de komende jaren aan de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid én het versterken van de natuurwaarden rondom de N525. Ter hoogte van de kruising Westerheide/Oude Postweg komt een voorrangsplein, tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren wordt een nieuwe natuurverbinding aangelegd en er worden diverse kleine verkeersveiligheidsvoorzieningen aangebracht.
De provinciale weg N525 is een belangrijke verbinding tussen Laren en Hilversum. De weg doorkruist de natuurgebieden Zuiderheide en Westerheide en is voor de directe omgeving een belangrijke verkeersader. Provincie Noord-Holland vindt een goede afstemming met belanghebbenden daarom belangrijk, evenals interne afstemming tussen de verschillende projectteams.
 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.

 
twitter Twitter