headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - dinsdag 31 juli 2018  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Dammerweg aangesloten op de Gooilandseweg (N236)
> Aanleg grindkoffer Driemond
> N236 - Update Franse Kampweg
> Fietsbrug Nigtevecht klaar voor gebruik
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi- en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
 
Dammerweg aangesloten op de Gooilandseweg (N236)

De provincie Noord-Holland verbreedt de Gooilandseweg (N236) en vervangt de kruising bij de ’s-Gravelandseweg door een rotonde. Sinds dinsdag 5 juni kan het verkeer de rotonde ook met een tijdelijke slinger de Dammerweg (N523) op. De herinrichting van de weg draagt bij aan een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De oude weg is inmiddels ook verwijderd om ruimte te maken om het fietspad aan te leggen.

 
 
Aanleg grindkoffer Driemond

Na reconstructie van de N236 tussen de Loosdrechtdreef en de Weesperbrug is gebleken dat het probleem van wateroverlast onderaan de dijk niet is opgelost. Om dit probleem op te lossen is er een drainagestysteem met grindkoffer aangelegd. De bestrating wordt vervangen door bestrating die gemakkelijk water kan opvangen.  

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing van de Reconstructie Geinbrug en alle werkzaamheden aan de N236 dan kunt u de website van de provincie raadplegen: www.noordholland.nl/N236Geinbrug.

 
 
 
 
N236 - Update Franse Kampweg
De provincie Noord-Holland is in 2016 gestart met een burgerparticipatietraject. Hieruit kwamen 3 varianten. Ondertussen hebben er ook gesprekken plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en de wethouders van de gemeenten Gooise Meren en Hilversum en zijn er diverse moties behandeld in de Provinciale Statenvergadering. Op maandag 9 juli 2018 is er door Provinciale Staten besloten om de 0-variant verder uit te werken, waarbij gekeken wordt naar optimalisaties die geen financiële consequenties hebben. Dit wordt gedaan in overleg met de gemeenten en belanghebbenden. Gebiedsaannemer Volker Infra gaat dit project oppakken. De komende periode gaan zij aan de slag met het maken van diverse documenten en gaan zij het ontwerp verder uitwerken. Vervolgstappen worden gedeeld met de omwonenden.
 
 
 
Fietsbrug Nigtevecht klaar voor gebruik
De nieuwe fietsbrug bij Nigtevecht over het Amsterdam Rijnkanaal is vanaf 3 augustus te gebruiken door fietsers en voetgangers. Door deze fietsburg zijn inwoners sneller in Abcoude en biedt de ontstane verbinding meer mogelijkheden voor recreanten. Bij de fietsbrug is ook een natuurverbinding aangelegd om dieren makkelijker tussen natuurgebieden te laten trekken. De feestelijke opening is op 7 september. Lees verder
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
twitter Twitter