Inleiding

Deze monumentenwijzer maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland. De wijzer helpt u om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland u kan ondersteunen bij het behouden van uw monument. Provinciale monumenten zijn op basis van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 vastgesteld. Weet u niet zeker of uw gebouw is opgenomen raadpleeg dan het Provinciaal Erfgoedregister.

Doel

Het monumentenbeleid is vastgelegd in het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022. De provincie hecht veel waarde aan haar monumenten en zet voor het behoud verschillende instrumenten in. Deze wijzer licht het beleid toe. Daarbij staat in deze wijzer zoveel mogelijk informatie voor monumenteneigenaren en initiatiefnemers die een monument willen behouden.

Provinciale rol

Ons monumentenbeleid richt zich vooral op restauratie en instandhouding, maar met alleen restauratie en onderhoud kunnen echter niet alle monumenten onderhouden en behouden worden, zeker niet als een monument leegstaat of zijn functie dreigt te verliezen. Om monumenten te kunnen behouden is een duurzame benutting noodzakelijk. Daarom zet de provincie Noord-Holland zich ook in voor herbestemming van monumenten.

Vragen?

Voor vragen kunt u ook direct contact met ons opnemen:
Inge Matheij-Pos: matheiji@noord-holland.nl

 

Zaanse schans