Contact met de provincie

Algemene informatie over het NNN beleid, waaronder de regels voor natuurcompensatie en de meerwaardebepaling kunt u vinden in de Omgevingsverordening NH2020: Omgevingsverordening NH2020 (overheid.nl) en de bijbehorende kaart: NNN, BPL en stiltegebieden beschrijvingen (noord-holland.nl).

Bent u initiatiefnemer met een concreet plan dat zich (deels) in het NNN bevindt en wilt u weten of het plan doorgang kan vinden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente(n), waar de planlocatie zich bevindt. De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de provinciale regels en geeft aan welke vergunningen, ontheffingen e.d. er nodig zijn.

Voor gemeenten die vragen hebben concrete plannen die zich (deels) in het NNN bevinden is de provincie het aangewezen loket: ruimtelijke plannen worden door de gemeente aangemeld bij het loket ruimtelijke plannen van de provincie.

Meer informatie over het Natuurnetwerk Nederland kunt u vinden op onze website: Natuurnetwerk Nederland (NNN) - Provincie Noord-Holland. Voor informatie over toetsing aan de Wet Natuurbescherming (Wnb): voor de Wnb (o.a. Natura 2000, houtopstanden, gebieds- en soortenbescherming) is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) het aangewezen loket.

Heeft u een goed idee om de natuur in uw omgeving te versterken, wilt u een herbegrenzingsverzoek doen of heeft u een algemene vraag over het natuurnetwerk? Laat het weten via het vragenformulier of neem contact op via regiebureaunnn@noord-holland.nl.

Voor algemene informatie over de gebiedsgerichte aanpak het programma natuur Netwerk, aankoopverzoeken of herbegrenzingsverzoeken kunt u terecht op onze webpagina Natuurnetwerk Nederland. Op de pagina aanpak per gebied (Natuurversterking & Stikstof), kunt u de specifieke informatie en contactgegevens per gebied vinden. Informatie over het provinciale beleid en wat de provincie doet ter bescherming en versterking van de natuur kunt u terecht op onze Webpagina Natuur.