Wat is de Wegwijzer?

De Wegwijzer is een tool die u wegwijs maakt in de provinciale regels die gelden voor nieuwe activiteiten in het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). De regels zijn terug te vinden in artikel 6.43 van de Omgevingsverordening NH2020. Met een activiteit wordt bedoeld een plan, project of ontwikkeling met ruimtelijke impact bijvoorbeeld de uitbreiding van een bouwwerk of de aanleg van een weg. Ook een verandering van gebruik kan als activiteit worden aangemerkt. De regels van artikel 6.43 zijn van toepassing wanneer de activiteit niet past binnen het geldende bestemmingsplan.

De Wegwijzer is in eerste instantie een hulpmiddel om te bepalen of activiteiten wel of geen doorgang kunnen vinden in het NNN. Als in de Wegwijzer gesproken wordt over NNN dan wordt hiermee het NNN inclusief de natuurverbindingen) bedoeld. Met behulp van de Wegwijzer kunt u nagaan welke stappen moeten worden doorlopen, voordat een plan, project of ontwikkeling in het NNN kan plaatsvinden. Let wel, het NNN is primair een gebied voor natuurontwikkeling. Kijk daarom voor een activiteit, die niet gericht is op natuurontwikkeling, altijd eerst naar mogelijke alternatieven buiten het NNN.