Start de Wegwijzer Natuurnetwerk Nederland

Algemeen

De wegwijzer Natuurnetwerk Nederland bestaat uit vier fasen: 1. Oriëntatie, 2. Ecologisch onderzoek, 3. Natuurcompensatieplan en 4. Beoordeling. Deze fasen zijn aan de linkerzijde in het scherm weergegeven en dienen in deze volgorde te worden doorlopen; u begint dus altijd bij de Oriëntatiefase.
Alle 4 fasen zijn aanklikbaar. Als u op een fase klikt, aan de linkerzijde in het scherm, komt u in het processchema van de betreffende fase, dat uit een aantal stappen bestaat. In dit schema zijn de verschillende teksten aanklikbaar. Als u op de teksten in het schema klikt verschijnt aan de rechterzijde in het scherm een toelichting op dit onderdeel. Via het linker menu houdt u het overzicht.
Door het lezen van de tekst van elk onderdeel wordt duidelijk wat de volgende vervolgstap in dit schema is. Afhankelijk van de keuzes die u maakt in het schema geeft de wegwijzer een bepaalde uitkomst:
 

  • de activiteit kan doorgaan, of
  • de activiteit kan niet doorgaan, of
  • doorverwijzing naar de volgende fase

indien u wordt doorverwezen naar de volgende fase dan klikt u aan de linkerzijde in het scherm op de eerstvolgende fase.
 

Fase 1: Oriëntatiefase

U begint altijd bij de Oriëntatiefase. Hier wordt bekeken of het NNN beschermingsregime van toepassing is. Onderdeel daarvan is beoordelen of de ontwikkeling binnen het geldende ruimtelijke plan past.
Door het lezen van de tekst van elk onderdeel wordt duidelijk wat de volgende vervolgstap in dit schema is. Afhankelijk van de kenmerken van de gewenste activiteit (het project) en/of keuzes die u maakt in dit schema geeft de wegwijzer een bepaalde uitkomst:

  • de activiteit kan doorgaan, of
  • de activiteit kan niet doorgaan, of
  • doorverwijzing naar de volgende fase (in dit geval fase 2: Ecologisch onderzoek)

indien u wordt doorverwezen naar de volgende fase (Ecologisch onderzoek) dan klikt u aan de linkerzijde in het scherm op fase 2: Ecologisch onderzoek.
 

Fase 2: Ecologisch onderzoek

Ook hier verschijnt een stroomschema dat op dezelfde wijze werkt als de Oriëntatiefase. In fase 2 staat beschreven hoe u vervolgens kunt beoordelen of de nieuwe activiteit leidt tot significante aantasting van WKW (wezenlijke kenmerken en waarden), tot vermindering van het oppervlak of vermindering van de samenhang van het NNN. Als dat het geval is, dient er bekeken te worden óf en zo ja onder welke voorwaarden de activiteit mogelijk toch kan doorgaan.
 

Fase 3: Natuurcompensatieplan

In de derde fase vindt u nadere informatie over wanneer compensatie aan de orde is en zo ja, hoe de compensatie moet worden uitgevoerd.
 

Fase 4: Beoordeling

In de vierde fase vindt u uitleg over hoe de beoordeling van het natuurcompensatieplan en het bijbehorende ecologisch onderzoek plaatsvindt.
 

Grutto

 

.