Inleiding

De provincie Noord-Holland en de eigenaar hebben er belang bij dat een monument in goede staat blijft. De provincie komt eigenaren van een provinciaal monument en molens met een onderhoudssubsidie tegemoet in de onderhoudskosten.

Zaanse schans

Sint Adelbertuskapel, Bloemendaal, foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (A.J. van der Wal)

Heeft u een provinciaal monument of molen?

Provinciale monumenten zijn op basis van de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 vastgesteld. Weet u niet zeker of uw gebouw is opgenomen raadpleeg dan het Provinciaal Erfgoedregister. Molens komen alleen in aanmerking voor een onderhoudssubsidie als deze een Rijksmonumenten status hebben. Dit kunt u controleren in het Rijksmonumentenregister.

Pampus

Pampus, foto: Cris Toala Olivares

Alleen provinciale monumenten en molens komen in aanmerking

De provincie-Noord-Holland biedt alleen voor provinciale monumenten en Rijksmonumentale molens een onderhoudssubsidie aan. Voor overige Rijksmonumenten kunt u bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een subsidieaanvraag indienen. Informeer voor een onderhoudssubsidie voor een gemeentelijk monument bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Betreffen uw plannen naast onderhoud ook restauratie, verduurzaming en of herbestemming kijk dan verder bij Restauratie, Verduurzaming en of het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten.

Zaanse schans

Zaanse Schans, foto: Cris Toala Olivares

Heeft u een Rijksmonumentale molen?

Om in aanmerking te komen voor een provinciale onderhoudssubsidie voor uw molen dient u eerst een subsidie voor onderhoud aan te vragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zodra u die beschikking voor het jaar 2018, 2019 of 2020 heeft ontvangen kunt u een subsidie aanvragen bij de provincie.

Zaanse schans

Foto: Cris Toala Olivares

U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie

De provincie Noord-Holland stelt een bedrag van € 705.000,- beschikbaar voor onderhoud van historische windmolens in Noord-Holland. De subsidie bedraagt maximaal € 5.300,- per molen voor een periode van 3 jaar. Eigenaren kunnen jaarlijks een aanvraag indienen. Zie voor meer informatie de uitvoeringsregeling Historische Windmolens Noord-Holland 2018.

Molen

Heeft u een provinciaal monument?

Om in aanmerking te komen voor een onderhoudssubsidie voor een provinciaal monument dient u een inspectierapport waaruit blijkt dat het monument in slechte staat verkeert te overhandigen. Deze mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Hembrug

Hemburg

U komt mogelijk in aanmerking voor subsidie

De provincie Noord-Holland stelt een bedrag van € 200.000,- beschikbaar voor onderhoud van provinciale monumenten in Noord-Holland. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 18.500,-. Zie voor meer informatie de uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011.

Vragen?

Voor vragen kunt u ook direct contact met ons opnemen:
Michael Braam-Scholten: braammi@noord-holland.nl
Ernst van der Kleij: kleije@noord-holland.nl