Verduurzaming

Inleiding

Voor het toekomstbestendig maken van erfgoed is het belangrijk dat ook geïnvesteerd wordt in comfort en verbetering van de exploitatie. Verduurzaming van een monument speelt hierbij een belangrijke rol.

Informatie over verduurzaming

De provincie probeert eigenaren van monumenten te voorzien van kennis en te inspireren met voorbeelden van verduurzaming door onder andere:

Voorbeeldprojecten Loods Herbestemming

Industrieel erfgoed

Industrieel erfgoed, foto: Cris Toala Olivares

Wilt u advies?

De Loods Herbestemming is door de provincie aangesteld om eigenaren te helpen met herbestemming en gebiedsontwikkeling. De loods adviseert ook over verduurzamingsmaatregelen binnen een herbestemmingsproject.

Watertoren

Watertoren, foto: Cris Toala Olivares

Informatie over financiering

De provincie heeft een subsidieregeling 'Duurzaam benutten' waarmee een energiescan en/of een onderzoek naar herbestemming kan worden gesubsidieerd. Het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten geeft de mogelijkheid om laagrentedragende leningen aan te vragen voor verduurzamingsmaatregelen.

In sommige gevallen kan crowdfunding een (aanvullende) manier van financiering zijn voor verduurzamingsmaatregelen. Een beslisboom helpt u bij het maken van de afweging om crowdfunding in te zetten. Meer informatie vindt u in het Handboek crowdfunding erfgoed.

Vragen?

Voor vragen kunt u ook direct contact met ons opnemen:
Michael Braam-Scholten: braammi@noord-holland.nl
Ernst van der Kleij: kleije@noord-holland.nl