Voor wie is de Wegwijzer bedoeld?

De Wegwijzer helpt zowel de initiatiefnemer (dit kan iedereen zijn, die een activiteit in het NNN wil ontwikkelen) als de gemeente bij het bepalen van de te nemen stappen. Als er verder overleg gewenst is, is voor de initiatiefnemer de gemeente het aangewezen loket. De gemeente is de contactpersoon voor de provincie. Bij activiteiten in het NNN nemen gemeenten contact op met de provincie in het kader van het vooroverleg. In de Wegwijzer staat beschreven wanneer dit kan plaatsvinden en op welke wijze.